Kurser

1 dags kursus 
Læring inden for et specifikt emne

Genanvendelse af murværk

Tid & sted
Tilbydes som firmakursus.

Kontakt os på tlf. 7220 3000 eller skriv til kurser@teknologisk.dk for at høre mere.
Pris efter aftale
Nr. 90090 A

Gennem tiderne har det været almindeligt at genbruge byggematerialer, heriblandt teglsten. Murværk er et gammelt kendt eksempel på design for adskillelse, men hvad skal man i dagens byggeri være opmærksom på ved genanvendelse?

Byggebranchen står for ca. en tredjedel af alt affald i Danmark. Byggematerialer bør i højere grad genbruges eller genanvendes, men lovgivningen er ikke gearet til at håndtere sådanne materialer. Overblikket over krav og muligheder får du på dette kursus. Herunder hvordan du kan være med til at sikre, at mursten kan genanvendes igen, når bygningens levetid er udtømt.

Kurset dækker emner fra vurdering af det eksisterende murværk før nedrivning, med vurdering af materialekvalitet og genanvendelsesmuligheder, til projektering og udførelse med genbrugte mursten. Du får metoder til at sikre kvalitet i byggeri med genanvendte mursten.

Deltagerprofil

Kurset henvender sig til arkitekter, konstruktører, ingeniører, entreprenører og bygherrer, som beskæftiger sig med nedrivning, ombygning, renovering og genanvendelse af murværk samt projektering af nybyggeri.

Udbytte

 • Bliv rustet til at vurdere en muret bygning før den nedrives – hvad er potentialet?
 • Kendskab til materialernes egenskaber i murværk, og hvilke krav der bør stilles
 • Overblik over udfordringer ved genbrug eller genanvendelse, og hvordan det kan imødekommes
 • Praktiske råd og metoder til at sikre genbrugsmaterialernes kvalitet
 • Indblik i lovkrav og normer
 • Input til arbejdsbeskrivelse for murværk med genbrugsmursten

Det får du på kurset

Vi sørger for at rammerne er i orden, så du kan fokusere på at lære

På kurset får du morgenmad, frokost, snacks og drikkevarer.

Fuld forplejning

Materiale på dansk

Materiale på dansk

Undervisning på dansk

Undervisning på dansk

Tæt på kursusstedet er der gratis parkering.

Gratis parkering

Indhold

 • Murværk før nedrivning – metoder til vurdering – hvad kan og hvad kan ikke genbruges
 • Hvad kan bygherre forvente af genbrugsmursten – hvad er holdbarheden, og kan samme kvalitet opnås som med nye sten
 • Dokumentation af kvalitet – prøvningsmetoder og -omfang
 • Når murstenene ikke kommer fra et kendt bygværk – hvor kommer materialerne fra, hvad skal man være opmærksom på?
 • Mursten og mørtel – materialeegenskaber og udfordringer ved adskillelse med henblik på genbrug eller genanvendelse
 • Hvad siger loven – Bygningsreglement, CE-mærkning
 • Projektering med genbrugsmursten – opmærksomhedspunkter ved projektering med genbrugssten, f.eks. hvilke styrker skal man regne med at kunne opnå
 • Krav til genbrugsmaterialer – dokumentationskrav, grænseværdier, standarder, og hvordan der bygges bro mellem CE-mærkning og funktionskrav
 • Design for disassembly inden for murværk – hvordan sikres næste generation af genanvendelse – er kalkmørtel den eneste løsning
 • På byggepladsen – modtagekontrol, mørtler, opmuring

Form

Kurset veksler mellem oplæg og spørgetid, hvor problematikker og cases kan diskuteres. Du må gerne medbringe konkrete udfordringer fra egen praksis. Gennem diskussion rustes deltagerne til at kunne klarlægge udfordringer, f.eks. gabet mellem CE-mærkning og bygningsreglement, træffe de rette valg, inspireres til gode løsninger og får overblik over gældende regler.

25656
Underviser

Abelone

Abelone Køster har ekspertviden om alle produkter, der relaterer sig til murværksområdet, baseret på bl.a. DS- standardiseringsarbejde. Hun har siden 1999 været involveret i drift og udvikling af de uvildige, frivillige kontrolordninger i Danmark for tegl og mørtel. Som rådgiver har hun arbejdet med produktudvikling, CE-mærkning, fabriksproduktionskontrol og prøvning. Hun har et indgående kendskab til de virksomheder, der fremstiller og anvender murværksprodukter, både som auditor og rådgiver.