Kurser

Grundlæggende elektrisk måleteknik

Et kursus, hvor du får den relevante viden om de elektriske parametre samt måling og kalibrering af det elektriske udstyr.

Godt og lærerigt kursus.
Jørgen Wiberg. H. Lundbeck A/S

For at forebygge målefejl skal du have en grundlæggende viden om det anvendte måleudstyrs virkemåde, og hvordan dette eventuelt påvirker måleresultatet. Ved at deltage i dette kursus får du netop et grundlæggende kendskab til måleteknik, de almindelige elektriske begreber og en basal viden om elektriske måleinstrumenters virkemåde.

Kvaliteten af målinger hænger sammen med det anvendte udstyr og operatørens forståelse for udstyrets virkemåde og anvendelse.

Tid og sted

Næste afholdelse er ikke planlagt.
Kontakt Dennis Dam Sørensen på e-mail dds@teknologisk.dk eller telefon 72 20 32 27.

Udbytte

 • Forståelse for elektriske måleinstrumenters virkemåde
 • Kendskab til de mest almindelige elektriske målinger
 • Praktisk erfaring gennem demonstrationer, hands-on øvelser og teoretiske eksempler
 • Kendskab til de gængse fejlmuligheder og almindeligste fejl og deres afhjælpning
 • Kendskab til kalibreringsprincipper, muligheder og instrumentets styrker og svagheder.

Deltagerprofil

Kursets indhold er specielt rettet mod personer, der ikke har el-teknisk baggrund. Det kan være medarbejdere i laboratorier og produktionsafdelinger, fx operatører, produktionsteknikere, kvalitetsmedarbejdere og andet teknisk personale, der arbejder med måling, test eller kalibrering af elektriske størrelser.

Underviser

Dennis Dam Sørensen er uddannet elektroingeniør og ansat i Center for Installation og Kalibrering på Teknologisk Institut, hvor han arbejder med bl.a. måleteknik, usikkerhedsberegninger og kalibrering inden for elektriske parametre og berøringsløse temperaturmålinger. Han har et bredt og indgående kendskab til området og er en erfaren formidler.

Indhold

 • Grundlæggende viden om spænding, strøm og modstand
 • Ohms lov
 • Elektriske måleinstrumenters virkemåde
 • Transmitteres virkemåde (0/4 - 20 mA, 0/2 - 10 V analoge signaler)
 • Praktisk brug af måleinstrumenter
 • Hvordan måleinstrumenter påvirker målingen
 • Fejlmuligheder
 • Kalibrering og usikkerheder.
Har du faglige spørgsmål, så kontakt:
Andre kigger også på