Hvad er Agile og Scrum?

Kursusadministration

Kontakt os

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 30 00.

Hvad er Agile og Scrum?

Hvad er Agile og Scrum?

4 min.

Med agile projekter kan man optimere sit projektforløb, så man får produceret de rigtige produkter hurtigere, end med mere traditionelle metoder.

I agil projektledelse har man hele tiden fokus på at målrette og prioritere arbejdet i projektet mod netop det, som giver mest værdi for forretningen eller kunden. Det betyder, at man i agile projekter løbende prioriterer mellem opgaverne, hvorefter det agile projektteam planlægger og udfører de opgaver, som de involverede i projektet vurderer giver mest værdi. Projektets produkter og resultater evalueres og testes løbende, og denne vurdering danner grundlag for prioriteringen af hvilke opgaver der skal løses som de næste.

Agile projekter kontra traditionelle plandrevne projekter

Agile projekter er i modsætning til mere traditionelle ”vandfalds”- eller plandreven projekter, hvor man ønsker at beskrive og planlægge hele projektforløbet i starten af projektet. Problemerne med de mere traditionelle metoder kan være, at man i praksis ikke kan overskue hele projektet fra starten. Man kender ikke alle ønsker og behov, og man tager ikke højde for at omverdenen og vilkår måske ændrer sig undervejs.

I agile projekter laver man noget planlægning i starten af projektet. Herefter går det agile projektteam i gang med at udvikle de vigtigste og højst prioriterede dele af produktet. Efter en udviklingsperiode vurderes, testes og evalueres det udviklede af interessenterne, og det besluttes hvad der nu skal prioriteres udviklingsmæssigt. Derefter laves der igen planlægning, og det agile projektteam udvikler de prioriterede dele. Sådan fortsætter projektet i et antal ”sprints”, indtil man har et resultat, der kan give de ønskede forretningsmæssige gevinster. Agile projekter består således af et antal iterationer, der gentages så længe det giver mening.

Det agile manifest

Den agile tilgang til projekter har sin oprindelse i softwareudvikling. Men i dag ser man agile projekter i mange brancher, metoden er anvendelig til mange typer udviklingsprojekter.

  • I februar 2001 satte 17 softwareudviklere sig sammen for at diskutere hvordan man kunne fremme brugen af agile metoder og kom frem til følgende manifest, som beskriver de grundlæggende værdier i agil udvikling: (*1)
  • Individer og interaktioner frem for processer og værktøjer
  • Fungerende software frem for omfattende dokumentation
  • Kundesamarbejde frem for kontraktforhandling
  • Reaktion på ændringer frem for at følge en plan

Det vil sige, at selv om emnerne i højre side har værdi, har emnerne til venstre større værdi. Læs mere om det agile manifest.

Agile udviklingsmetoder

Langt den mest anvendte agile udviklingsmetode hedder Scrum. Der findes en række andre metoder, der på mange måder ligner Scrum, men med lidt andre karakteristika og arbejdsmetoder. Eksempler på andre agile udviklingsmetoder er Kanban, DSDM, Crystal, XP mv.

Scrum

Scrum er langt den mest anvendte agile udviklingsmetode. Scrum er en model hvor arbejdet struktureres i iterationer, som kaldes "sprints". Længden af et sprint kan variere, men vil ofte være perioder på 1 - 4 uger.

Formålet er at sikre, at ressourcerne anvendes optimalt og til løbende at opbygge viden om opgaven og dens løsning. I Scrum foregår der en løbende prioritering af opgaver. Før hvert sprint udvælges de vigtigste delopgaver eller emner, og disse løses i løbet af sprintet af Development Teamet. Opgaven nedbrydes i delelementer eller emner, der kan gøres færdige i et sprint, og som, når disse er løst, giver værdi for forretningen. På den måde forbedres den udviklede løsning hele tiden efter en aktuel prioritering, indtil man har et tilfredsstillende produkt.
Ordet Scrum er en term fra spillet rugby og en forkortelse for 'scrummage' som betyder skærmydsler.


Roller i Scrum:

  • Development Team: I Scrum er det væsentligt at opbygge et tværfagligt og selvorganiserende team, der har arbejdsforhold og omgivelser, der gør det muligt at samarbejde koncentreret om at løse opgaverne. Et Development Team består oftest af 3-9 medlemmer, der kan og vil løse opgaven og er villige til at estimere emnerne og tage ansvaret for sprintene.
  • Product Owner: Product Owner har ansvaret for den løbende prioritering af opgaverne inden et sprint og for at vurdere og evaluere resultatet af et sprint, som udgangspunkt for planlægning af næste sprint. Product Owner skal kende forretningen/kunden, og den sammenhæng produktet skal bruges i.
  • Scrum Master: Processen ledes af en Scrum Master, der coacher teamet og fjerner forhindringer for teamets arbejde.

Bliv Scrum Master

Læs også: Bliv Scrum Master


(*1) Fri oversættelse af det agile manifest

Vil du vide mere?