Hvad er agil projektledelse og Scrum?

Kursusadministration

Kontakt os

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 30 00.

Hvad er Agile og Scrum?

Hvad er agil projektledelse og Scrum?

6 min.

Med agile projekter kan du optimere dit projektforløb, så du får produceret de rigtige produkter hurtigere end med de mere traditionelle metoder. I denne artikel får du en introduktion til agil projektledelse og indblik i udviklingsmetoden Scrum. 


Det er en kunst at lede et projekt succesfuldt i mål. Vejen dertil kan variere, da der findes forskelle udviklingsmetoder, du kan gøre brug af. 

Når man taler om projektledelse i dag, er det ganske almindeligt at støde på vendingerne, vandfaldsmodellen og agile. Vandfaldsmodellen hører til den mere traditionelle og statiske måde at tænke projekter på, hvorimod agile projekter forsøger at gøre op med det statiske element i projekterne. Metoderne adskiller sig derfor fra hinanden, og de har hver især deres fordele og ulemper, som du vil blive introduceret for i denne artikel. 

Erstat traditionelle plandrevne projekter med agile projekter 

Plandrevne projekter, også kaldt vandfaldsprojekter, er kendetegnet ved, at du i begyndelsen af projektet planlægger, hvordan projektforløbet skal foregå fra start til slut. Her leder du et projektteam med udgangspunkt i en fast plan, hvor fokus er at overholde planen.

Når du strukturerer dit projektforløb på den måde, kan du dog risikere at støde på udfordringer. Det skyldes, at der f.eks. både sker ændringer i andres behov og ønsker, og der kan også være vilkår i omverdenen, som løbende ændrer sig og har betydning for jeres faste projektplan. 

Dette står i modsætning til en agil projektledelse, som ønsker at drage nytte af selve processen i projektet. Det betyder, at du løbende har mulighed for at ændre ting i projektet i takt med ændringer i omverdenen, så du kan sikre den største forretningsmæssige gevinst. Det kan dog være svært at operere inden for disse rammer, fordi du i modsætning til vandfaldsmodellen har med større grad af usikkerhed at gøre. 

Agile projekter

I agil projektledelse har du konstant fokus på at målrette og prioritere arbejdet i projektet mod netop det, som giver mest værdi for forretningen eller kunden. Du vil typisk starte med at planlægge en smule i opstarten af projektet, hvorefter dit agile projektteam går i gang med at udvikle de vigtigste dele af produktet. Det betyder, at du løbende prioriterer mellem opgaverne, hvorefter det agile projektteam planlægger og udfører de opgaver, som de involverede i projektet vurderer giver mest værdi.

Projektets produkter og resultater bliver evalueret, testet og vurderet løbende, og denne vurdering danner grundlag for prioriteringen af, hvilke opgaver der skal løses som de næste. Sådan vil du opleve, at projektet forsætter i et antal ”sprints”, indtil I har et resultat, der kan give de ønskede forretningsmæssige gevinster. Det vil sige, at projektet består af et antal iterationer, der gentages så længe det giver mening.

Forskellige agile udviklingsmetoder

Der findes flere forskellige metoder, du kan tage i brug, hvis du ønsker at have en mere agil indgangsvinkel til dine projekter. De forskellige agile udviklingsmetoder består af bl.a. Kanban, DSDM, Crystal, XP, SAFe og Scrum. Den mest anvendte agile udviklingsmetode hedder Scrum og har nogle forskellige karakteristika og arbejdsmetoder, som adskiller sig en smule fra andre agile udviklingsmetoder på markedet. 


Scrum

Med Scrum vil du typisk arbejde med korte intervaller, som gør det muligt at tackle den foranderlige verden, vi lever i. Metoden giver dig mulighed for at strukturere dit arbejde i iterationer, også kaldt gentagelser og "sprints".

Formålet med metoden er at sikre, at projektets ressourcer bliver anvendt optimalt og til at opbygge viden om opgaven og dens løsning løbende.

I Scrum foregår der altså en løbende prioritering af opgaver. Længden af et sprint er varierende, men vil ofte være perioder på 1 - 4 uger. Før hvert sprint udvælges de vigtigste delopgaver eller emner, og disse løses i løbet af sprintet af Development Teamet. Opgaven nedbrydes i delelementer eller emner, der kan gøres færdige i et sprint, somgiver værdi for forretningen, når de er løst. På den måde forbedrer du den udviklede løsning hele tiden, indtil du har et tilfredsstillende produkt.

Bliv Scrum Master

Læs også: Bliv Scrum Master


Roller i Scrum

Når du arbejder i Scrum, skal du være opmærksom på, at der er 3 forskellige roller i rammeværket. Rollerne har forskellige formål, hvilket gør det tydeligt for den enkelte at operere under det ansvar, man har. 

Development Team

I Scrum er det væsentligt, at du har et tværfagligt og selvorganiserende team, der arbejder under arbejdsforhold og omgivelser, som gør det muligt at samarbejde koncentreret om at løse opgaverne. Typisk består et Development Team oftest af 3-9 medlemmer, der kan løse opgaven og er villige til at estimere emnerne og tage ansvaret for sprintene. 

Product Owner

Product Owner har ansvaret for den løbende prioritering af opgaverne inden et sprint, samt for at vurdere og evaluere resultatet af et sprint, som udgangspunkt for planlægning af næste sprint. Product Owner skal kende forretningen/kunden, og den sammenhæng produktet skal bruges i. Kort sagt skal denne rolle altså være ekspert på selve produktet. 

Scrum Master

En Scrum Master har til opgave at coache teamet og fjerne forhindringer for teamets og Product Ownerens arbejde. Scrum Masteren skal derfor så vidt muligt sørge for fri passage til, at projektet kan forløbe uden forstyrrelser. 

Vil du vide mere?

Er du interesseret i at blive bedre til at styre dine projekter i mål, så tilbyder vi en række kurser inden for området. 

Vi har derudover også samlet et udpluk af vores populære kurser i projektledelse, så du kan læse mere om, hvordan du leder dine fremtidige projekter med høj effektivitet.