Kurser

Det agile metodelandskab - få overblik og indblik

Få et overblik over det agile metodelandskab og få forståelsen af, hvilke agile metoder der vil være de optimale i dine projekter og i din organisation. Bliv desuden klogere på, hvordan du bedst sikrer styringen af omkostninger, tid og forretningsværdi i et agilt set-up.

Evaluering

4stjerner

Alle arrangementer på Teknologisk Institut bliver evalueret af deltagerne. Stjernerne angiver deltagernes gennemsnitlige tilfredshed.

Evalueringen er baseret på: 10 besvarelser

Agile metoder giver dokumenteret bedre leverancer. Men er Scrum og SAFe virkeligt svaret på alt? Kurset giver dig det landkort, du skal bruge, når du skal vælge agile services. Hvilken metode er den optimale for dig og hvilken implementeringsstrategi passer bedst til din organisation - ”Big Bang” eller ”Start Small”.? Og hvordan arbejder styregruppen agilt? Vi kommer desuden i dybden med, hvorfor Agile Project Leadership bidrager til, at lande komplekse projekter til tiden.

Kurset henvender sig til

 • Direktører, chefer, PMO ledere og andre, der overvejer eller konkret står over for at skulle investere i den agile tilgang og derfor har behov for at forstå det agile landskab fra et virksomhedsperspektiv
 • Styregruppemedlemmer og programchefer, der har behov for at kunne levere projekter til tiden

Udbytte

 • Et landkort, som viser, hvilke agile metoder, der er beregnet til hvad
 • Overblik over de væsentligste agile udviklingsmetoder Scrum, SAFe og Agile Project Leadership
 • Indsigt i årsagerne til at projekter fejler og hvordan agile metoder kan forbedre succesraten
 • Viden om de forskellige metoders styrker og begrænsninger i forhold til styring af omkostninger, tid og forretningsværdi
 • Indsigt i hvilke hensyn, der bør ligge til grund for organisationens valg af implementeringsmetode og hastighed
 • Forståelse af styregruppens rolle i et agilt projekt
 • Viden om, hvorfor Scrum og Agil projektledelse er relevant for alle brancher, hvorimod SAFe kun er en relevant mulighed for IT-organisationer

Indhold

 • Det agile landkort – hvad er de væsentligste metoder gode til?
 • Årsagerne til projekters succes eller fiasko
 • Hvordan agile metoder forbedrer succesraten
 • For hver af de væsentligste agile udviklingsmetoder gennemgår vi
  - Metodens indhold og opbygning
  - Metodens anvendelsesområder)
  - Styrker og begrænsninger i forhold til styring af omkostninger, tid og forretningsværdi.
  - Fordele og ulemper ved mulige implementeringsstrategier.
  - Styregruppens rolle samt eksempler på styregrupperapportering
 • Fundamentet for et godt kunde-/leverandør samarbejde inklusive kontraktuelle bindinger.
 • Valg af implementeringsmetode og hastighed.

Undervisere

Lasse Borris Sørensen
Lasse har fokuseret på agil projektmetode siden 2008, dels i form af coaching på store komplekse projekter, dels i form af undervisning og certificering. Lasse har leveret den agile metode på de første agile SAP-projekter i Danmark og har undervist mere end 2000 projektledere samt certificeret over 200. Kursisterne giver flotte tilbagemeldinger og 98 % består. Lasse har desuden skabt et agilt spor i eksisterende stagegatemodeller hos en række store kunder og er desuden blevet udnævnt som Agile Ambassador i Danmark af Agile Business Consortium (tidligere DSDM).

Har du faglige spørgsmål, så kontakt:
Andre kigger også på