Hvilken ledelsesstil har du | Forskellige typer af ledelse

Kursusadministration

Kontakt os

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 30 00.

Kvinde leder

Hvilken ledelsesstil har du | Forskellige typer af ledelse

2 min.

Måden du tager beslutninger på, og kommunikerer med dine medarbejdere har stor betydning for din succes som leder. Læs med her, og bliv klogere på, hvilken ledelsesstil du benytter i dit lederskab, og få input til hvordan du kan udvikle og styrke din ledelsesstil.

Der findes rigtig mange forskellige teorier om ledelsesstile. En af pionerene inden for ledelsesteori er Kurt Lewin, der i 1930’erne udviklede tre typer af ledelsesstile.

De tre ledelsestyper er

Autoritær ledelse

Denne ledelsesstil er kendetegnet ved, at lederen er kommanderende, overvågende, og fører stram kontrol. Lederen fortæller sine medarbejdere, hvad de skal gøre, og hvordan de skal gøre det. Dette er den mest dominerende stil. Denne ledelsesstil kan være hensigtsmæssig at benytte i fx nødsituationer, som fx kriser, eller når medarbejderne mangler viden eller erfaring til at klare en opgave. Denne ledelsesstil kan også benyttes, hvis I er under tidspres.

Demokratisk ledelse

Denne ledelsesstil indebærer bl.a. at lederen inkluderer medarbejderne i beslutninger, opfordrer til diskussioner og meningsudveksling. Den kan være hensigtsmæssig at anvende, når lederen skal skabe opbakning, konsensus eller for at få input fra medarbejdere.

Laissez-faire ledelse

Ved denne ledelsesstil er det medarbejderne selv, der tager beslutningerne. Denne ledelsesstil er hensigtsmæssig at anvende, når medarbejderne har tilstrækkelig information til at kunne tage beslutninger selv uden lederens indblanding.


Situationsbestemt ledelse

De fleste ledere trækker på karakteristika fra alle tre ledelsesstile, alt efter hvilken situation de befinder sig i. Dette kaldes situationsbestemt ledelse. Situationsbestemt ledelse er, når du skifter mellem forskellige ledelsesstile, afhængigt af situationen og den opgave, dine medarbejdere står overfor.

Herunder kan du få gode idéer til ledelsesstile, du kan implementere eller i hvert fald plukke fra, for at udvikle og styrke din egen ledelsesstil.

Coachende ledelsesstil

Lytning er et af de vigtigste elementer i det at bygge stærke relationer. Når vi lytter til andre mennesker på en måde, hvor de føler sig set og hørt, styrker vi relationen, fordi den gode lytning skaber tillid.

Når andre virkelig lytter til os, bringer det ofte det bedste af os frem i lyset. Vi ser vores menneskelige potentialer mere tydeligt. Vi opdager måske vores egne begrænsninger eller måder, vi skaber forhindringer for os selv på. Den gode lytning giver os endda mulighed for at forstå andre lidt bedre, fordi lytteren stiller os fordomsfrie spørgsmål og dermed hjælper os til at være vidne til vores eget verdensbillede.

Omvendt vil den dårlige lytning skabe mistillid og dermed svække relationerne, begrænse læring og udvikling, nedsætte heling efter sygdom samt skabe ensomhed og frustration.

Anerkendende ledelsesstil

Den anerkendende ledelsesstil er karakteriseret ved, at lederen værdsætter sine medarbejdere, og udtrykker tilfredshed med medarbejdernes resultater. Anerkendende ledelse handler om, at lederen møder sine medarbejdere med en grundlæggende overbevisning om, at de både kan og vil bidrage til at udvikle arbejdsfællesskabet og skabe fælles resultater. I stedet for at se fejl og begrænsninger, fokuserer lederen på medarbejderens styrker og muligheder.

Tilgangen til arbejdet skal være positiv, og samspillet mellem kollegaer sundt og bæredygtigt. Den anerkendende leder styrker medarbejderne i, at et godt psykisk arbejdsmiljø, god kommunikation og det faglige arbejde er lige vigtigt og et fælles anliggende. Anerkendende ledelse kan derfor gøre en stor forskel i forhold til den enkelte medarbejder.

    Styrkebaseret ledelsesstil

    Denne ledelsesstil fokuserer på at identificere organisationens, dine egne og kollegaernes/medarbejdernes/lederens styrker, og få dem bragt i spil. Det handler ikke om at ignorere svagheder, men derimod om at håndtere dem konstruktivt og balancere fokus så både styrker og svagheder får betydning.

    At fokusere på styrkerne i dit lederskab handler først og fremmest om at bruge de menneskelige ressourcer i organisationen optimalt – både egne og andres. Styrkebaseret ledelse fremmer både motivation, performance og arbejdsglæde.

    Vil du vide mere?

    På Teknologisk Institut har vi flere forskellige lederkurser, hvor du kan øge dine kompetencer, så du står endnu stærkere i lederrollen. Læs mere om lederkurserne, eller ring til os på  72 20 30 00, så vi kan vejlede dig i den rigtige retning.