Kurser

Introduktion til Facilities Management

Få overblik over, hvad der skal til for at skabe en professionel Facilities Management (FM) funktion i din virksomhed. Dette kursus giver dig en forståelse for FM som fagområde og for potentialet i en integreret styring af FM-funktionerne.

Evaluering

3stjerner

Alle arrangementer på Teknologisk Institut bliver evalueret af deltagerne. Stjernerne angiver deltagernes gennemsnitlige tilfredshed.

Evalueringen er baseret på: 14 besvarelser

FM skaber værdi for virksomheden

FM handler ikke længere blot om omkostningsreduktion, men derimod om at skabe værdi for virksomheden. Kursets omdrejningspunkt er FM som en ledelsesdisciplin, der koordinerer og styrer de fysiske, teknologiske og servicemæssige faciliteter for at understøtte virksomhedens primære arbejdsprocesser. Du får en grundig introduktion til, hvordan og med hvilke metoder og værktøjer FM optimerer virksomhedens infrastruktur fra drift og vedligehold af bygninger og tekniske installationer til servicerelaterede ydelser, såsom rengøring, vagt og kantinedrift.

Jeg roser underviseren for sin faglighed, imødekommenhed og engagement.
- Martin Vendelbo, Beredskabsstyrelsen

Deltagerprofil

Kurset henvender sig til dig, der arbejder med opgaver inden for drift og vedligehold, arealforvaltning, services, rådgivning af virksomheder eller strategisk ejendomsdrift i både private virksomheder og kommunale- og statslige organisationer.

Udbytte

Du får overblik over, hvordan FM styrker bundlinjen ved at:

  • Optimere arealudnyttelse og drift
  • Styrke rammerne for medarbejdertrivsel
  • Synliggøre hvordan FM understøtter virksomhedens strategi og målsætninger

Indhold

  • FM som fagområde
  • FM i et teoretisk perspektiv
  • Strategier for FM-funktionen
  • FM som værdiskaber
  • FM i din virksomhed

Underviser

poul_henrik_due
Poul Henrik Due er chefrådgiver ved Sweco. Poul Henrik har gennem mange år rådgivet indenfor optimering af FM-opgaverne i offentlige og private virksomheder. Han har gennemført udviklingsprojekter i regi af DFM-netværk og Center for Facilities Management inden for trivsel i bygninger, FM i kommuner, og et drifts- og brugervenlig byggeri.

Se de øvrige kurser indenfor Facilities Management.

Har du faglige spørgsmål, så kontakt:
Andre kigger også på