Kurser

Introduktion til flow og tryktab i vandbærende systemer

Få kendskab til og forståelse for de grundlæggende begreber inden for flow, tryktab og flowmåling i helfyldte rørsystemer.

Lær mere om

 • Grundlæggende om masse- og volumenflow, strømningsformer
 • Sammenhængen mellem flow, tryk og hastighed i helfyldte rørsystemer
 • Tryktab i rør og komponenter
 • Serie- og parallelforbundne rørsystemer
 • Flowmålingsprincipper, typer og anvendelsesområder
 • Beregning af tryktab i Excel/MathCad

Kurset henvender sig til
Kurset er udviklet til og tilrettelagt for dig, der arbejder med rådgivning, projektering, planlægning og drift af vand- og varmeanlæg med fokus på rørsystemerne og de tilhørende komponenter som fittings, ventiler og pumper.

Hvorfor deltage?
Kurset giver dig kendskab til og forståelse for de grundlæggende begreber inden for flow, tryktab og flowmåling i helfyldte rørsystemer. Hvis du ikke har en flowmæssig baggrund, bliver du introduceret til at forstå og benytte de begreber, der anvendes inden for flow og tryktab. Kurset har en praktisk og pædagogisk indgangsvinkel, og starter med helt grundlæggende stof. Vi indfører dig i baggrunden og begreberne bag flow og tryktab på en let og forståelig måde. Vi undgår alt for ’tung’ matematik, og vi lægges stor vægt på praktiske eksempler, anvendelse og forståelse af de grundlæggende begreber.

Udbytte

 • Fundamental forståelse og viden om flow og tryktab
 • Kendskab til et bredt udvalg af discipliner inden for flow og tryktab
 • Grundlag for at forstå og beregne tryktab i rørsystemer

Indhold

 • Flow: Masse- og volumenflow
 • Flowformer: Hel- og delfyldte rør, laminar og turbulent strømning, overslagsområde, Reynolds tal, hastighedsprofiler
 • Flow- og tryksammenhænge: Bernoullis ligning (venturimeter), kontinuitetsligningen, kavitation
 • Flowmedier: Densitet, viskositet, kompressibilitet og specifik varmekapacitet
 • Pumper: Serie- og parallelkoblinger, pumpekurver, dimensionering
 • Tryk og tryktab: Dynamisk og statisk tryk, Darcy-Weisbach, Colebrook, Moodys diagram, beregning i Excel/MathCad
 • Enkeltmodstande: Zeta og kv, ind- og udløb, indsnævring/udvidelse, bøjning, afgrening
 • Flowmåling: Principper, typer og anvendelsesområder – vingehjul, Woltmann, magnetisk induktiv, ultralyd, coriolis
 • Termer, notationer og enheder: Pa, bar, psi m.m. og deres indbyrdes sammenhænge og anvendelse
 • Dimensionering af rørsystemer: Nomogram og/eller beregning ud fra tryktab og/eller overført volumen/energimængde
 • Rørsystemer: Serielle og parallelle flow og beregning af disse
Har du faglige spørgsmål, så kontakt:
Andre kigger også på