Kurser

2 dages kursus

Introduktion til flow og tryktab i vandbærende systemer

1. - 2. juni 2022 Aarhus
DKK  8.990
ekskl. moms
Nr. 27674 A
4
Meget godt
5 anmeldelser

Få kendskab til og forståelse for de grundlæggende begreber inden for flow, tryktab og flowmåling i helfyldte rørsystemer.

Lær mere om

 • Grundlæggende om masse- og volumenflow, strømningsformer
 • Sammenhængen mellem flow, tryk og hastighed i helfyldte rørsystemer
 • Tryktab i rør og komponenter
 • Serie- og parallelforbundne rørsystemer
 • Flowmålingsprincipper, typer og anvendelsesområder
 • Beregning af tryktab i Excel/MathCad

Kurset henvender sig til

Kurset er udviklet til og tilrettelagt for dig, der arbejder med rådgivning, projektering, planlægning og drift af vand- og varmeanlæg med fokus på rørsystemerne og de tilhørende komponenter som fittings, ventiler og pumper.

Hvorfor deltage?


Kurset giver dig kendskab til og forståelse for de grundlæggende begreber inden for flow, tryktab og flowmåling i helfyldte rørsystemer. Hvis du ikke har en flowmæssig baggrund, bliver du introduceret til at forstå og benytte de begreber, der anvendes inden for flow og tryktab. Kurset har en praktisk og pædagogisk indgangsvinkel, og starter med helt grundlæggende stof. Vi indfører dig i baggrunden og begreberne bag flow og tryktab på en let og forståelig måde. Vi undgår alt for ’tung’ matematik, og vi lægges stor vægt på praktiske eksempler, anvendelse og forståelse af de grundlæggende begreber.

Udbytte

 • Fundamental forståelse og viden om flow og tryktab
 • Kendskab til et bredt udvalg af discipliner inden for flow og tryktab
 • Grundlag for at forstå og beregne tryktab i rørsystemer

Indhold

 • Flow: Masse- og volumenflow
 • Flowformer: Hel- og delfyldte rør, laminar og turbulent strømning, overslagsområde, Reynolds tal, hastighedsprofiler
 • Flow- og tryksammenhænge: Bernoullis ligning (venturimeter), kontinuitetsligningen, kavitation
 • Flowmedier: Densitet, viskositet, kompressibilitet og specifik varmekapacitet
 • Pumper: Serie- og parallelkoblinger, pumpekurver, dimensionering
 • Tryk og tryktab: Dynamisk og statisk tryk, Darcy-Weisbach, Colebrook, Moodys diagram, beregning i Excel/MathCad
 • Enkeltmodstande: Zeta og kv, ind- og udløb, indsnævring/udvidelse, bøjning, afgrening
 • Flowmåling: Principper, typer og anvendelsesområder – vingehjul, Woltmann, magnetisk induktiv, ultralyd, coriolis
 • Termer, notationer og enheder: Pa, bar, psi m.m. og deres indbyrdes sammenhænge og anvendelse
 • Dimensionering af rørsystemer: Nomogram og/eller beregning ud fra tryktab og/eller overført volumen/energimængde
 • Rørsystemer: Serielle og parallelle flow og beregning af disse

Anmeldelser af Introduktion til flow og tryktab i vandbærende systemer

4
 
Meget godt Baseret på 5 anmeldelser
Fremragende
Meget godt
Udmærket
Mindre godt
Ikke godt
24032
Underviser

Søren Haack

Vælg dato

Aarhus
1. - 2. juni 2022

Få ny inspiration til din kompetence­udvikling

Unikke tilbud, relevante artikler og nyt om vores kurser og uddannelser.

Indtast venligst et validt navn
Tilmelder nyhedsbrev
Tak for din tilmelding
Teknisk fejl

Der er desværre en systemfejl på nuværende tidspunkt. Du kan alternativt skrive en mail til data@teknologisk.dk