Kurser

Introduktion til måleusikkerhed

Evaluering

4stjerner

Alle arrangementer på Teknologisk Institut bliver evalueret af deltagerne. Stjernerne angiver deltagernes gennemsnitlige tilfredshed.

Evalueringen er baseret på: 7 besvarelser

Kendskab til måleusikkerhed er ofte en forudsætning for optimering af processer, ensartet kvalitet, energibesparelser og produktionsspild. Hvis du ikke har en måleteknisk baggrund, kan det være vanskeligt at forstå og benytte de begreber, du bliver konfronteret med. Kurset har en praktisk pædagogisk indgangsvinkel og starter med helt grundlæggende stof. Vi indfører dig i baggrunden og begreberne bag måleusikkerhed på en let og forståelig måde.

Udbytte

 • Fundamental forståelse for og viden om måleusikkerhed
 • Baggrund og værktøjer til at vurdere og identificere måleusikkerhedskomponenter
 • Grundlag for at forstå og opstille simple usikkerhedsbudgetter.

Deltagerprofil

Kurset er udviklet og tilrettelagt for medarbejdere i laboratorier og produktionsafdelinger, fx operatører, installatører, produktionsteknikere og kvalitetsmedarbejdere samt andet teknisk personale, der beskæftiger sig med måling, kalibrering, test eller prøvning.

Underviser

Peter Friis Østergaard er uddannet civilingeniør og ansat i centeret Installation og Kalibrering på Teknologisk Institut, hvor han bl.a. arbejder med måleteknik, kalibrering, usikkerhedsberegning og databehandling. Han har en bred viden inden for feltet og er en erfaren underviser i statistiske fag og metoder.

 • Målinger
 • Usikkerheder ved måling
 • Baggrunden for fejl
 • Baggrunden for usikkerheder
 • Eksempler på forskellige usikkerhedsbudgetter
 • Identifikation af usikkerheder
 • Opstilling af usikkerhedsbudgetter i et regneark
 • Rapportering af resultater
 • Brug af usikkerheder i praksis
 • Tolerancer og specifikationer
 • Praktiske eksempler og gruppearbejde.
Har du faglige spørgsmål, så kontakt:
Andre kigger også på