Kurser

ISO 9001:2015 kvalitetsledelsessystemer

ISO 9001 er designet til at hjælpe organisationer med at imødekomme kundernes krav og forventninger til organisationens produkter og ydelser med afsæt i risikoanalyser. På kurset gives en detaljeret gennemgang af standardens krav, og hvordan disse kan efterleves til værdiskabelse for organisationen. Der er fokus på lederskab, mål, styring af eksterne leverancer og produktion samt tilvejebringelse af ydelser. Kurset er målrettet organisationer, der vil indføre standarden og/eller uddanne medarbejdere i principperne og deres betydning.

Evaluering

4stjerner

Alle arrangementer på Teknologisk Institut bliver evalueret af deltagerne. Stjernerne angiver deltagernes gennemsnitlige tilfredshed.

Evalueringen er baseret på: 70 besvarelser

Udbytte

 • Viden om, hvad ISO 9001:2015 standarden kræver
 • Viden om, hvad der forstås ved proces- og risikotankegangen
 • Synliggørelse af de aktiviteter og faldgruber, der påvirker det endelige resultat
 • Viden om, hvad du skal passe på
 • Viden om opbygning af et simpelt ubureaukratisk kvalitetsledelsessystem
 • Viden om, hvordan et godt kvalitetsledelsessystem er med til at skabe værdi for organisationen

Original ISO 9001 standard udleveres som en del af kursusdokumentationen.

Deltagerprofil

Medarbejdere, der har til opgave at indføre og vedligeholde et ISO 9001: 2015 system samt medarbejdere, der skal have et grundigt kendskab til ISO 9001:2015 standarden, herunder interne auditorer, der ifølge standarden skal kende denne.

Underviser

Tanya Sørensen, civilingeniør, arbejder som rådgiver og underviser inden for ledelsessystemer og auditering af disse samt forskellige kvalitetsværktøjer. Tanya har bestredet forskellige positioner indenfor kvalitet i både små og mellemstore virksomheder, både som kvalitetskoordinator, kvalitetschef og global kvalitetsansvarlig. Tanya er six sigma black belt certificeret, certificeret lead auditor i ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001 og har mange års praktisk erfaring med implementering, vedligeholdelse og auditering af ledelsessystemer.

Indhold

 • De grundlæggende kvalitetsledelsesprincipper
 • Kundefokus
 • Udarbejdelse af kvalitetspolitikker og -mål
 • Udarbejdelse af risikoanalyse
 • Proces- og systemorienteret ledelse
 • Identificering og samspil mellem processer
 • Involvering af medarbejdere
 • Hvordan struktureres et ISO 9001:2015 system?
 • Hvad er kravene til dokumenteret information og håndtering af denne?
 • Løbende forbedringer
Kurser med relation til ISO 9001:2015
 • Træning i intern auditering giver deltagerne en grundig indføring i auditering, således at deltagerne kan lave værdiskabende intern audit i egen virksomhed.
Har du faglige spørgsmål, så kontakt:
Andre kigger også på