Kurser

Klimatilpasningsuddannelse fra Teknologisk Institut

Regnvandshåndtering, skybrudssikring og Lokal Afledning af Regnvand. Få opdateret din viden om klimatilpasning og teknologier til håndtering af regnvand med dette forløb med fokus på design og dimensionering.

Evaluering

4stjerner

Alle arrangementer på Teknologisk Institut bliver evalueret af deltagerne. Stjernerne angiver deltagernes gennemsnitlige tilfredshed.

Evalueringen er baseret på: 34 besvarelser

Med uddannelsen får du opdateret din værktøjskasse med både traditionelle og alternative løsninger til klimatilpasningsløsninger og får en forståelse for, hvornår de forskellige løsninger er relevante og hvordan de bedst spiller sammen.

Undervisningens karakter og område gav mig en lyst til at tage afsted, som jeg ikke tidligere har oplevet. Under afsluttende opgave fløj tiden afsted og man havde ikke tid til at holde pause, fedt.

- Mads Jeppesen Ingeniørgruppen A/S

Udbytte

 • Detaljeret viden om løsninger til klimatilpasning.
 • Viden om opbygning og dimensionering af LAR-anlæg, herunder opbygning af serieforbundne LAR-anlæg
 • Drift og vedligehold ved forskellige løsninger
 • Skabelse af ejerskab for projektet
 • Viden om skybrudssikring af bygninger
 • Indsigt i problemstillingerne omkring vandkvalitet og rensning af regnvand
 • Udarbejdelse af eksamens-projektopgave
 • Eksamen med ekstern censor
 • Bredt netværk inden for forskellige fagområder af klimatilpasning

Deltagerprofil


Kurset henvender sig til medarbejdere i kommunernes forvaltninger herunder planlæggere og driftsmedarbejdere samt rådgivere, entreprenører, anlægsgartnere, arkitekter og landskabsarkitekter mv., der arbejder med klimatilpasning.

Undervisere


Medarbejdere på Rørcentret, Teknologisk Institut samt relevante gæsteundervisere.

Indhold

 • Begrebsforståelse
 • Hvad er LAR og hvornår er det relevant?
 • Lovgivning
 • Forundersøgelser og praktisk gennemførelse af LAR
 • Oversigt over forskellige LAR-elementer
 • Rensning af overfladevand
 • Skybrudssikring af ejendomme
 • Kælderoversvømmelser
 • Ekskursioner
 • Drift- og vedligehold af LAR-anlæg
 • Projektopgave med ekstern censor

Yderligere oplysninger

Kontakt os gerne for yderligere oplysninger om uddannelsen og indholdet i de enkelte moduler.

Der udleveres hjemmeopgaver, og du skal påregne ca. 1,5 times hjemmearbejde mellem de 3 kursusgange.

Den afsluttende projektopgave laves i grupper i løbet af kursets sidste 2 undervisningsdage, hjemmearbejde kan forekomme, hvis det aftales i gruppen.

Tid og sted


Uddannelsesforløbet er delt op i tre 2-dageskurser og vil foregå på Teknologisk Institut i Taastrup eller Aarhus.

Uddannelsen afsluttes med fremlæggelse og ekstern evaluering af afsluttende projektopgave.

Andet


Prisen inkluderer ikke overnatning.
Rabat: Medlemmer af Rørcentrets svartjeneste får 15 % rabat på kursusprisen.

Har du faglige spørgsmål, så kontakt:
Andre kigger også på