Kurser

Kursusadministration

Brug for hjælp?

 • Gregersensvej 8
 • 2630 Taastrup
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Forskerparken Fyn, Forskerparken 10F
 • 5230 Odense M
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Teknologiparken Kongsvang Allé 29
 • 8000 Aarhus C
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • NordsøcentretPostboks 104
 • 9850Hirtshals
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Gammel Ålbovej 1
 • 6092Sønder Stenderup
Google MapsApple MapsRejseplanen

Kloak og klimatilpasningskurser

Under kloak- og klimatilpasningskurserne kan du bl.a. finde kloakmesteruddannelsen, uddannelse af spulemontører og rottespærremontører samt kurser om afløbssystemers opbygning og funktion.

Du finder også kurser, hvor vi har fokus på sikring mod oversvømmelser, Lokal Afledning af Regnvand (LAR), klimatilpasning samt spildevandsafledning, tv-inspektion, monsterregn og rottesikring.

Læs mere
Alle priser er ekskl. moms
Alle priser er ekskl. moms
 • Ledige pladser
 • Fyldt

DKK12.500 kr

Afløbssystemers opbygning og funktion

Nr. 23679 A
5 dages kursus
Næste afholdelse 4/9 2017
 • Taastrup
  4. til 8. september 201704/9 - 08/9 2017
Har du behov for et større kendskab til afløbssystemer og deres funktion? Så er det en god ide at deltage i dette kursus, som varer en uge og vil give dig en indføring i de væsentligste punkter vedrørende afløbssystemernes opbygning og funktion.

DKK2.500 kr

Drift og vedligeholdelse af LAR-anlæg

Nr. 27075 A
1 dags kursus
Næste afholdelse 4/10 2017
 • Taastrup
  4. oktober 201704/10 2017
Har du behov for at vedligeholde et LAR-anlæg? Få ny faglig viden og praktisk erfaring med at vedligeholde regnvandsløsninger – både faskiner, regnbede, grønne tage, permeable belægninger og vandrender. Kurset omhandler både løsninger i private haver, i veje og på offentlige arealer.

DKK2.500 kr

Efteruddannelse for kloakmestre

Nr. 23663 A
1 dags kursus
Ingen planlagte afholdelser
 • Ingen planlagte afholdelser
Få dine faglige kvalifikationer ajourført, så du opfylder autorisationslovens krav. I autorisationsloven står der, at det skal sikres, at de faglige kvalifikationer i en autoriseret virksomhed løbende skal ajourføres, f.eks. ved deltagelse i efteruddannelseskurser. Kurset indeholder en gennemgang af de seneste nyheder samt repetition af kendt stof inden for afløbsbranchen og kan bruges til at opfylde autorisationslovens krav.

DKK2.500 kr

Fugt i kældervægge

Nr. 23671 A
1 dags kursus
Ingen planlagte afholdelser
 • Ingen planlagte afholdelser
Du lærer på kurset grundreglerne for udførelse af omfangsdræn og tørholdelse af kældre. Du får desuden viden om de nye energibestemmelser i bygningsreglementet, der får indflydelse på kælderisolering. Udførelse af omfangsdræn er autoriseret arbejde og der er mange problemer knyttet til at holde kældre tørre.

DKK15.000 kr

Klimatilpasningsuddannelse fra Teknologisk Institut

Nr. 27716 A
6 dages kursus
Næste afholdelse 23/10 2017
 • Taastrup
  23. okt. til 15. nov. 201723/10 - 15/11 2017
Regnvandshåndtering, skybrudssikring og Lokal Afledning af Regnvand.
Få opdateret din viden om klimatilpasing og teknologier til håndtering af klimatilpasning med dette 6-dages uddannelsesforløb med fokus på design, dimensionering og praktisk udførelse af projekter, der kan tilpasse regnvandshåndteringen inden for dit felt.

DKK2.500 kr

Kursus for rottespærremontører

Nr. 27717 A
1 dags kursus
Næste afholdelse 28/11 2017
 • Taastrup
  28. november 201728/11 2017
Rørcentret er godkendt af Naturstyrelsen til at afholde certificerede kurser for rottespærremontører.

Personer ansat i virksomheder med autorisation som kloakmester, som har uddannelse som kloakmester, anlægsstruktør eller kloakrørlægger, er efter gennemførelse af dette kursus berettiget til at installere rottespærrer i afløbsinstallationer.

DKK5.500 kr

Kursus for spuleoperatører

Nr. 23646 A
2 dages kursus
Næste afholdelse 14/11 2017
 • Taastrup
  14. til 15. november 201714/11 - 15/11 2017
Lær at udføre en god, effektiv og sikker højtryksspuling af kloakledninger. Udførelse af en god, effektiv og sikker højtryksspuling af en kloakledning, kræver et indgående kendskab til bl.a. ledningssystemet, materialer, spule- og sikkerhedsudstyr.

DKK7.500 kr

Kursus for tilsynsførende - Afløb, teori og praktik

Nr. 23649 A
3 dages kursus
Ingen planlagte afholdelser
 • Ingen planlagte afholdelser
Få styr på teori og praktik inden for kloakeringsarbejde, og et godt overblik over afløbsområdet. Nogle kommuner fører stadig tilsyn med kloakmesterens arbejde. For nyansatte tilsynsførende er det et stort og uoverskueligt område uden de store muligheder for relevant efteruddannelse. Som nyansat tilsynsførende i en kommune er det vigtigt, at have både teoretisk og praktisk viden om kloakeringsarbejde.

DKK2.500 kr

Lokal Afledning af Regnvand - LAR

Nr. 23681 A
1 dags kursus
Ingen planlagte afholdelser
 • Ingen planlagte afholdelser
De øgede regnvandsmængder betyder, at det i fremtiden er vigtigt at håndtere regnvandet, der hvor det falder. Derfor skal regnvandet nedsives, fordampes eller forsinkes. Det betyder også, at regnvandet i mange tilfælde skal renses inden det håndteres lokalt.

DKK1.150 kr

Olieudskiller

Nr. 27072 A
1 dags kursus
Næste afholdelse 11/10 2017
 • Taastrup
  11. oktober 201711/10 2017
Lær om de forskellige typer olieudskilleranlæg til henholdsvis spildevand og regnvand. På kurset gennemgås, hvordan man udfører og sikrer en god drift af olieudskilleranlæg.

DKK9.500 kr

Regnvandskonsulent

Nr. 27071 A
4 dages kursus
Næste afholdelse 7/2 2018
 • Taastrup
  4. til 25. oktober 201704/10 - 25/10 2017
 • Taastrup
  7. til 28. februar 201807/2 - 28/2 2018
Få ny faglig viden og praktisk erfaring med at udføre regnvandsløsninger – både klassiske som faskiner og mere grønne som regnbede og terrænreguleringer.

DKK1.150 kr

Rekreativt brug af regnvand

Nr. 27074 A
1 dags kursus
Næste afholdelse 27/9 2017
 • Taastrup
  27. september 201727/9 2017
Ønsker du at bruge regnvand rekreativt – eller til leg og læring? Dette kursus opsummerer krav fra myndigheder samt praktiske erfaringer med eksisterende vandlegepladser, soppebassiner og multirum, hvor leg møder vandets vej.

DKK2.500 kr

Renovering af faldstammesystemer - konference

Nr. 27087 A
NYT
1 dags konference
Næste afholdelse 27/9 2017
 • Taastrup
  27. september 201727/9 2017
Få indblik i de forskellige renoveringsmetoder, der findes på markedet for renovering af faldstammer og den lovgivning, der knytter sig til faldstammerenovering. Bliv klogere på de forskellige metoder der anvendes, samt hvilke krav og prøvninger, der bør kræves som dokumentation af renoveringssystemernes kvalitet.

DKK1.150 kr

Renoveringsmetoder med fokus på No-Dig metoder

Nr. 23677 A
1 dags kursus
Ingen planlagte afholdelser
 • Ingen planlagte afholdelser
Få overblik over de muligheder og begrænsninger, der ligger inden for No-Dig. Du vil på kurset få et godt overblik over både lovgivning og metoder, samt hvilke kontrolordninger, der er på området.

DKK3.590 kr

Sikring af offentlige vandforsyningsanlæg mod forurening

Nr. 27122 A
1 dags kursus
Næste afholdelse 5/12 2017
 • Aarhus
  5. december 201705/12 2017
En effektiv kursusdag, hvor du får teoretisk og praktisk viden om sikring af vandforsyningsanlæg mod forurening.

DKK2.500 kr

Skybrudssikring af bygninger og kældre

Nr. 23668 A
1 dags kursus
Næste afholdelse 3/10 2017
 • Taastrup
  3. oktober 201703/10 2017
Gennem de senere år har der været mange alvorlige skader på bygninger som følge af skybrud. Skaderne skyldes dels vand, der tænger ind i bygningen gennem klimaskærmen og dels vand der trænger op i kælderen gennem kloaksystemet. På kurset gennemgå vi, hvordan du kan sikre din bygning, så du undgår at vand trænger ind fra terræn, samt hvordan pumper og højvandslukker kan anvendes som beskyttelse mod kælderoversvømmelse. Desuden gennemgår vi, hvordan regnvandet kan håndteres på egen grund.

DKK2.500 kr

TV-inspektion af afløbsledninger

Nr. 23647 A
1 dags kursus
Næste afholdelse 26/9 2017
 • Taastrup
  26. september 201726/9 2017
Lær grundbegreberne ved rapportering af TV-inspektion af afløbsledninger. Få kendskab til begreberne i forbindelse med rapportering af TV-inspektion af afløbsledninger efter DANVA's nye fotomanual fra 2015. Du skal medbringe denne manual, da den anvendes i undervisningen. Den kan købes hos DANVA telefon 70 21 00 55.

DKK2.500 kr

Tømning af septiktanke

Nr. 23672 A
1 dags kursus
Ingen planlagte afholdelser
 • Ingen planlagte afholdelser
Få styr på de forskellige typer af rensning og tømning af septiktanke, samt hvordan slamsugervogne er opbygget og hvordan du kan kvalitetssikre arbejdet. Du får desuden en nyttig viden om sikkerhed og sundhed. En slamsugeroperatør er kommunens forlængede arm, når den enkelte tank skal tømmes. Han skal vide, hvordan tanke er bygget op, hvilke fejl, der har afgørende indflydelse på tankens funktion, og han skal kunne fortælle kunden, hvorfor og hvordan tanken tømmes.

DKK3.590 kr

Vådrum og installationer - SBi anvisning 252

Nr. 27110 A
1 dags kursus
Næste afholdelse 25/10 2017
 • Aarhus
  25. oktober 201725/10 2017
 • Taastrup
  9. november 201709/11 2017
På dette kursus kan du få styr på hvordan vådrum og installationer skal planlægges og udføres - både i nybyggeri og ved renovering. Du bliv rustet til at udføre sikre vådrum i overensstemmelse med BR15 - og får en indføring i den nye vådrumsanvisning fra SBi.