Kurser

Kloak og klimatilpasningskurser

Under kloak- og klimatilpasningskurserne kan du bl.a. finde kloakmesteruddannelsen, uddannelse af spulemontører og rottespærremontører samt kurser om afløbssystemers opbygning og funktion.

Du finder også kurser, hvor vi har fokus på sikring mod oversvømmelser, Lokal Afledning af Regnvand (LAR), klimatilpasning samt spildevandsafledning, tv-inspektion, monsterregn og rottesikring.

Læs mere
Alle priser er ekskl. moms
Alle priser er ekskl. moms
 • Afholdelsesgaranti
 • Ledig plads

DKK8.100 kr
 

Kursus for tilsynsførende - Afløbsinstallationer, teori og praktik

Nr. 23649 P
3 dages kursus
Ingen planlagte afholdelser
 • Ingen planlagte afholdelser
Få styr på teori og praktik inden for kloakeringsarbejde, og et godt overblik over afløbsområdet. Nogle kommuner fører stadig tilsyn med kloakmesterens arbejde. For nyansatte tilsynsførende er det et stort og uoverskueligt område uden de store muligheder for relevant efteruddannelse. Som nyansat tilsynsførende i en kommune er det vigtigt, at have både teoretisk og praktisk viden om kloakeringsarbejde.

DKK2.700 kr
 

Efteruddannelse for kloakmestre

Nr. 23663 P
1 dags kursus
Ingen planlagte afholdelser
 • Ingen planlagte afholdelser
Få dine faglige kvalifikationer ajourført, så du opfylder autorisationslovens krav. I autorisationsloven står der, at det skal sikres, at de faglige kvalifikationer i en autoriseret virksomhed løbende skal ajourføres, f.eks. ved deltagelse i efteruddannelseskurser. Kurset indeholder en gennemgang af de seneste nyheder samt repetition af kendt stof inden for afløbsbranchen og kan bruges til at opfylde autorisationslovens krav. Afløbsnormen DS 432, som er kloakmestres redskab, både når der skal planlægges og udføres kloakker, er blevet revideret og træder i kraft om ca. et år. På kurset gennemgås alle ændringer, der er indføjet, så du efter kurset har et overblik over, hvordan kloakker skal udføres i fremtiden.

DKK8.100 kr
 

Afløbssystemers opbygning og funktion

Nr. 23679 P
3 dages kursus
Næste afholdelse 24/8 2021
 • Taastrup
  24. til 26. august 202124/8 - 26/8 2021
Har du behov for et større kendskab til afløbssystemer og deres funktion? Så deltag i dette kursus, som vil give dig en indføring i de væsentligste punkter vedrørende afløbssystemernes opbygning og funktion.

DKK5.900 kr
 

Kursus for spuleoperatører

Nr. 23646 P
2 dages kursus
Næste afholdelse 23/11 2021
 • Taastrup
  23. til 24. november 202123/11 - 24/11 2021
Lær at udføre en god, effektiv og sikker højtryksspuling af kloakledninger. Udførelse af en god, effektiv og sikker højtryksspuling af en kloakledning, kræver et indgående kendskab til bl.a. ledningssystemet, materialer, spule- og sikkerhedsudstyr.

DKK2.700 kr
 

TV-inspektion af afløbsledninger

Nr. 23647 P
1 dags kursus
Næste afholdelse 29/9 2021
 • Taastrup
  29. september 202129/9 2021
Lær grundbegreberne ved rapportering af TV-inspektion af afløbsledninger. Få kendskab til begreberne i forbindelse med rapportering af TV-inspektion af afløbsledninger efter DANVA's nye fotomanual fra 2015 eller 2017. Begge udgaver kan anvendes ved kurset. Bogen skal medbringes på kurset og kan købes hos DANVA, tlf.: 70 21 00 55.

DKK1.250 kr
 

Fedt- og olieudskillere

Nr. 27072 P
1 dags kursus
Næste afholdelse 5/10 2021
 • Taastrup
  5. oktober 202105/10 2021
Lær om de forskellige typer fedt- og olieudskillere til henholdsvis spildevand og regnvand. På kurset gennemgås, hvordan man planlægger, udfører og sikrer en god drift af fedt- og olieudskillere.

DKK2.700 kr
 

Kursus for rottespærremontører

Nr. 27717 P
1 dags kursus
Ingen planlagte afholdelser
 • Ingen planlagte afholdelser
Rørcentret er godkendt af Naturstyrelsen til at afholde certificerede kurser for rottespærremontører.

DKK15.000 kr
 

Klimatilpasningsuddannelse fra Teknologisk Institut

Nr. 27716 P
6 dages kursus
Næste afholdelse 2/11 2021
 • Taastrup
  2. til 18. november 202102/11 - 18/11 2021
Regnvandshåndtering, skybrudssikring og Lokal Afledning af Regnvand. Få opdateret din viden om klimatilpasning og teknologier til håndtering af regnvand med dette forløb med fokus på design og dimensionering.

DKK2.700 kr
 

Klimatjek - Skybrudssikring af bygninger og kældre

Nr. 23668 P
NYT
1 dags kursus
Næste afholdelse 12/10 2021
 • Taastrup
  12. oktober 202112/10 2021
Gennem de senere år har der været mange alvorlige skader på bygninger som følge af skybrud, stormflod og andre oversvømmelser. Skaderne skyldes dels vand, der trænger ind i bygningen gennem klimaskærmen og dels vand der trænger op i kælderen gennem kloaksystemet.

DKK2.700 kr
 

Fugt i kældervægge

Nr. 23671 P
1 dags kursus
Ingen planlagte afholdelser
 • Ingen planlagte afholdelser
Du lærer på kurset grundreglerne for udførelse af omfangsdræn og tørholdelse af kældre. Du får desuden viden om de nye energibestemmelser i bygningsreglementet, der får indflydelse på kælderisolering. Udførelse af omfangsdræn er autoriseret arbejde og der er mange problemer knyttet til at holde kældre tørre.

DKK9.500 kr
 

Regnvandskonsulent

Nr. 27071 P
4 dages kursus
Næste afholdelse 21/9 2021
 • Taastrup
  21. sep. til 6. okt. 202121/9 - 06/10 2021
Få den nyeste faglige viden og praktiske erfaring med at udføre regnvandsløsninger – både klassiske som faskiner og mere grønne som regnbede og terrænreguleringer.

DKK2.700 kr
 

Introduktion til Lokal Afledning af Regnvand - LAR

Nr. 23681 P
NYT
1 dags kursus
Næste afholdelse 14/10 2021
 • Taastrup
  14. oktober 202114/10 2021
De øgede regnvandsmængder betyder, at det i fremtiden er vigtigt at håndtere regnvandet, der hvor det falder. Derfor skal regnvandet nedsives, fordampes eller forsinkes. Det betyder også, at regnvandet i nogle tilfælde skal renses inden det håndteres lokalt.

DKK2.700 kr
 

Drift og vedligeholdelse af LAR-anlæg

Nr. 27075 P
NYT
1 dags kursus
Næste afholdelse 13/10 2021
 • Taastrup
  13. oktober 202113/10 2021
Skal du i dit job vedligeholde LAR-anlæg eller følge drifts- og vedligeholdelsesplaner?

DKK4.290 kr
 

Regnvand til tøjvask og toiletskyl

Nr. 27124 A
1 dags kursus
Næste afholdelse 28/10 2021
 • Aarhus
  28. oktober 202128/10 2021
En effektiv kursusdag, hvor du får teoretisk og praktisk viden om brug af regnvand.

DKK4.290 kr
 

Vådrum og installationer - SBi-anvisning 252

Nr. 27110 A
1 dags kursus
Næste afholdelse 3/11 2021
 • Aarhus
  3. november 202103/11 2021
På dette kursus kan du få styr på hvordan vådrum og installationer skal planlægges og udføres - både i nybyggeri og ved renovering. Du bliver rustet til at udføre sikre vådrum i overensstemmelse med BR18 - og får en indføring i den nye vådrumsanvisning fra SBi.

DKK2.700 kr
 

Kloakkursus for Rørlæggere og andre praktikere

Nr. 90578 P
NYT
1 dags kursus
Næste afholdelse 31/8 2021
 • Taastrup
  31. august 202131/8 2021
Kurset henvender sig til rørlæggere og andre, der arbejder praktisk med afløbssystemer. Målgruppen er IKKE autoriserede kloakmestre. På kurset gennemgås både teori og praktik i forhold til afløbssystemer.

DKK400 kr
 

A1 TV-inspektion og fotomanuel

Nr. 91036 P
NYT
1 dags konference
Næste afholdelse 8/9 2021
 • Taastrup
  8. september 202108/9 2021
Der kommer til at ske meget på TV-inspektionsområdet i slutningen af 2021 og i 2022. Der kommer en ny fotomanual og et nyt revideret databasesystem. DANVAs andre vejldninger vedr. TV-inspektion er ved at blive revideret og udkommer i løbet af sommeren. Samtidig er DTVK (Danske TV-inspektionsfirmaers Kontrolordning) i rivende udkling. Alle disse emner belyses på dagen.

DKK400 kr
 

A2 Fejlkoblinger i afløbssystemer

Nr. 91038 P
NYT
1 dags konference
Næste afholdelse 9/9 2021
 • Taastrup
  9. september 202109/9 2021
Flere fejlkoblinger giver spildevand i recipienter. Separatkloakering og klimaprojekter øger risikoen for, at regnvand kobles på spildevandssystemet og omvendt. Det er langt billigst at forebygge problemet, men alligevel sker der fejl - typisk pga. travlhed og upræcise tegninger. På Rørcenterdagene sættes der fokus på udfordringen med en konference.