Kurser

Klimatjek - Skybrudssikring af bygninger og kældre

Gennem de senere år har der været mange alvorlige skader på bygninger som følge af skybrud, stormflod og andre oversvømmelser. Skaderne skyldes dels vand, der trænger ind i bygningen gennem klimaskærmen og dels vand der trænger op i kælderen gennem kloaksystemet. På kurset gennemgår vi, hvordan du kan sikre din bygning, så du undgår at vand trænger ind fra terræn, samt hvordan pumper og højvandslukker kan anvendes som beskyttelse mod kælderoversvømmelse. Desuden gennemgår vi, hvordan regnvandet kan håndteres på egen grund.

Evaluering

4stjerner

Alle arrangementer på Teknologisk Institut bliver evalueret af deltagerne. Stjernerne angiver deltagernes gennemsnitlige tilfredshed.

Evalueringen er baseret på: 8 besvarelser

Prisen for kurset i 2022 vil blive reguleret!

Kurset er udarbejdet i samarbejde med Videncentret Bolius, Miljøstyrelsen, Danske Kloakmestre, Dansk Byggeri Kloaksektion, Kloakmestrenes TV-inspektion, Danske Anlægsgartnere, De Grønne Kloakentreprenører og DM&E. Kurset er en forudsætning for at kunne gennemføre klimatjek for parcelhusejere. Hvis man består kurset og er medlem af en af ovennævnte organisationer, har man mulighed for at komme på listen over klimatjekkere, som anbefales gennem klimatilpasing.dk.

Udbytte

  • Viden om gældende lovgivning inden for området
  • Viden om, hvordan man skybrudssikrer bygninger
  • Viden om forundersøgelser i forhold til skybrud, stormflod, vandløb og grundvand
  • Viden om, hvordan man sikrer en kælder mod kloakvand med pumper, højvandslukker og by-pass anlæg
  • Viden om lokal håndtering af regnvand
  • Viden om dræning af fugtige kældre

Deltagerprofil

Kurset henvender sig til kommuner, rådgivere, entreprenører, bygningsejere og ejendomsinspektører.

Undervisere

Inge Faldager og Ulrik Hindsberger, Rørcentret, Teknologisk Institut

Bemærkninger

Rabat: Medlemmer af Rørcentrets svartjeneste får 15 % rabat på kursusprisen.

Har du faglige spørgsmål, så kontakt:
Andre kigger også på