Kurser

Lær at håndtere skimmelsvampe og trænedbrydende svampe i byggeriet

Bliv bedre til at forebygge og bekæmpe angreb af skimmelsvampe og trænedbrydende svampe både i byggeri under opførelse, ved renovering og i driftsfasen. Dette kursus giver dig redskaber til at vurdere risikoen for svampevækst, herunder betydning for indeklimaet, og planlægge forebyggelse og bekæmpelse i forskellige situationer.

Evaluering

4stjerner

Alle arrangementer på Teknologisk Institut bliver evalueret af deltagerne. Stjernerne angiver deltagernes gennemsnitlige tilfredshed.

Evalueringen er baseret på: 30 besvarelser

Undgå skimmel og trænedbrydende svampe i byggeriet og i driftsfasen

Svampevækst kan både være synlig og skjult. Viden om, hvordan du forebygger svampevækst giver større sikkerhed for et sundt byggeri og en vellykket renovering. Er skaden sket i driftsfasen er det vigtigt at håndtere svampebekæmpelse og skimmelafrensning korrekt, herunder også at forebygge, at skaden sker igen. Det er vigtigt at skelne mellem de forskellige svampetyper og finde årsagen til, at svampeproblemerne er opstået. Kun derved kan man planlægge og udføre en effektiv reparation eller bekæmpelse.

Dybdegående og bred undervisning krydret med gode indslag fra spændende cases.
- Per Austin, Allerød Kommune

Deltagerprofil

Kurset henvender sig til dig, der arbejder med planlægning og udførelse af byggeri, renovering og vedligehold. Du vil typisk være projekterende, udførende, driftsansvarlig eller arbejde med teknisk service i boligforeninger, skadesudredningsfirmaer og forsikringskonsulenter/-taksatorer.

Udbytte

 • Viden om skimmelsvampe og mulig sundhedsrisiko
 • Viden om trænedbrydende svampe og mulige angreb i trækonstruktioner
 • Viden om, hvor svampene kan vokse i en bygning
 • Træning i at vurdere risiko for svampeangreb, sundhedsrisiko og risiko for konstruktioner
 • Redskaber til at undersøge bygninger for skimmel og trænedbrydende svampe
 • Metoder til at forebygge svampevækst
 • Metoder til at bekæmpe svampevækst
 • Viden om, hvordan boliger holdes skimmelfri
 • Indblik i, hvordan trækonstruktioner vedligeholdes

 

Indhold

 • Hvad er skimmelsvampe og trænedbrydende svampe?
 • Hvordan opstår svampevækst og hvordan forebygges det?
 • Hvornår og hvor er der risiko for helbredsgener ved skimmelvækst?
 • Hvor i byggeriets faser kan der opstå svampevækst?
 • Hvornår og hvor er der risiko for skader på konstruktioner?
 • Hvilke problemer med fugt og skimmel kan der opstå i driftsfasen?
 • Hvordan forebygges angreb af trænedbrydende svampe?
 • Forskellen mellem at være proaktiv og reaktiv på fugtproblemer.
 • Effektiv bekæmpelse af skimmel og trænedbrydende svampe
 • Handleplan for renovering samt kontrol af udført renovering

Ud over ovenstående faglige indhold vil kurset også lære dig at skelne imellem mangelfuld vedligehold, konstruktive årsager og brugeradfærd i relation til problemer med fugt og svampeangreb. Vi arbejder desuden med såkaldt ”beboer nudging” og, hvordan du som fagperson kan anspore til bedre brugeradfærd, og dermed medvirke til at forebygge ophobning af fugt og dermed skimmelvækst i en bygning.

Form

Kurset veksler mellem oplæg, eksempler og øvelser. Du henter inspiration til at forebygge svampevækst i dine kommende byggesager, du får viden til at forebygge svampevækst i driftsfasen fx ved vandskader og du bliver bedre til at planlægge og evt. udføre bekæmpelse af svampeangreb på den mest effektive måde. Det er en fordel, hvis du inden kursusstart har tænkt over dine egne behov og ønsker i relation til viden om fugt og svampeproblemer i dit arbejde.

Undervisere

Undervisning på kurset vil blive varetaget af henholdsvis Anne Pia Koch og Britt Haker Høegh, begge senior konsulenter på Teknologisk Institut.

Anne Pia Koch - web
Anne Pia Koch er uddannet cand.scient. i biologi fra Københavns Universitet. Anne Pia har flere års erfaring med undervisning i bygge- og fugtteknik herunder skimmelsvampe, trænedbrydende svampe og fugt i bygninger.

Britt Haker Høegh - web

Britt Haker Høegh er konstruktionsingeniør og snedkeruddannet. Hendes speciale er bygningsfysik, fugtteori og byggeteknik med mange års erfaring i udredning og vurdering af fugt og andre byggetekniske skader.

Har du faglige spørgsmål, så kontakt:
Andre kigger også på