Kurser

Læs og forstå en årsrapport

Grundlæggende regnskabsforståelse. Virksomhedens årsrapport bliver udarbejdet efter gældende love og regler og giver et øjebliksbillede af virksomhedens økonomiske situation. Årsrapporten er samtidig en vigtig informationskilde for dig, der arbejder som ekstern rådgiver for en virksomhed eller på anden måde har en professionel interesse i virksomhedens økonomiske situation.

Evaluering

4stjerner

Alle arrangementer på Teknologisk Institut bliver evalueret af deltagerne. Stjernerne angiver deltagernes gennemsnitlige tilfredshed.

Evalueringen er baseret på: 2 besvarelser

PriceWaterhouseCoopersKurset i regnskabsforståelse er tilrettelagt på en måde, som gør dig i stand til efterfølgende at læse og forstå årsrapporten som en helhed og samtidig forstå og analysere årsrapportens enkeltdele.

Udbytte

Efter kurset har du:

 • En forståelse for de krav, der stilles til virksomhedens årsrapport.
 • Et overblik over de enkelte bestanddele i årsrapporten.
 • En forståelse for sammenhænge mellem årsrapportens bestanddele.
 • En basisviden til at kunne foretage en overordnet analyse af virksomhedens økonomiske situation.
 • En indsigt, således at du vil kunne anvende årsrapporten som beslutningsgrundlag.

Indhold

 • Gennemgang af den lovgivning og de formelle krav, der danner grundlag for virksomhedens udarbejdelse af årsrapporten.
 • Gennemgang af de tekstmæssige dele af årsrapporten, herunder påtegningerne, ledelsesberetning og den anvendte regnskabspraksis.
 • Gennemgang af de talmæssige dele af årsrapporten, herunder resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, noter mv. samt deres indbyrdes sammenhænge.
 • Udvalgte regnskabsposter - poster med særlig relevans for virksomhedens økonomiske situation.
 • Skatteposterne i årsrapporten gennemgås, herunder sammenhænge til selvangivelsen.
 • Regnskabsanalyse med fokus på nøgletal og identifikation af faresignaler.

Deltagerprofil

Kurset henvender sig til personer med en ikke-økonomisk baggrund, som i deres daglige arbejde har behov for at kunne læse og forstå en årsrapport. Fx advokater, advokatfuldmægtige, ingeniører m.fl., der har behov for at forstå kunders eksterne regnskab.

Kurset kan også være relevant for personer, der til daglig er beskæftiget med regnskaber, men som mangler det forkromede overblik over årsrapporten.

Der kræves ikke særlige regnskabsmæssige forudsætninger eller erfaringer for at kunne deltage i kurset. En generel forståelse for erhvervsmæssige forhold vil være en fordel - men ikke et krav.

Form

Kurset vil veksle mellem gennemgang af teori og praktiske problemstillinger, baseret på aflagte årsrapporter.

Bemærkning

Kurset afholdes i samarbejde med PricewaterhouseCoopers

Se vores øvrige kurser om økonomi og regnskab

Har du faglige spørgsmål, så kontakt:
Andre kigger også på