Kurser

Måling af fugtighed

Få indsigt i - og viden om - hvordan fugtighed måles, og hvordan de forskellige angivelser af fugtighed hænger sammen.

Evaluering

4stjerner

Alle arrangementer på Teknologisk Institut bliver evalueret af deltagerne. Stjernerne angiver deltagernes gennemsnitlige tilfredshed.

Evalueringen er baseret på: 5 besvarelser

Du får på kurset indsigt i, hvordan fugtighed måles, og hvordan de forskellige angivelser af fugtighed hænger sammen. Du vil blive introduceret til forskellige metoder til måling af luftfugtighed samt introduceres til begreber som vandaktivitet, sorptionsisotermer og materialefugt. Desuden gennemgås de tekniske muligheder og begrænsninger ved forskellige målemetoder og -udstyr. Undervisningen foregår ved forelæsninger kombineret med demonstrationer og praktiske øvelser som afhængig af holdets størrelse foregår i vores veludstyrede fugtlaboratorium. Medbring egen lommeregner og evt. laptop.

Udbytte

  • Kendskab til fugtbegrebet og overblik over de mange forskellige enheder og omregning imellem dem
  • Viden om fordele og ulemper ved forskellige målemetoder og måleudstyr
  • Kendskab til de fejlkilder, der er forbundet med at anvende forskellige måleinstrumenter
  • Erfaringsudveksling med andre med interesse inden for dette område.

Deltagerprofil

Kurset er specielt udviklet og tilrettelagt for medarbejdere, der arbejder i praksis med måling af luftfugtighed eller vandaktivitet.

Indhold

  • Hvad er fugt og hvordan omregner man mellem forskellige fugtenheder?
  • Måling af relativ luftfugtighed, dugpunkt og lufttemperatur
  • Måling af vandaktivitet og materialefugt
  • Forskellige måleinstrumenter og deres anvendelse
  • Fejlkilder
  • Kalibrering og vedligeholdelse af måleudstyr.

Kursusledere

Mette Pedersen er kvalitets- og måletekniker og ansat i center for Installation og Kalibrering på Teknologisk Institut. Hun har mere end 20 års erfaring inden for måleteknik og har været med til at opstarte luftfugtighedslaboratoriet på Teknologisk Institut.

Jan Nielsen er fysiker og ansat i center for Installation of Kalibrering på Teknologisk Institut. Han har i mere end 25 år arbejdet med metrologi, specielt fugt- og temperaturmåling samt usikkerhedsanalyse. Han har et bredt og indgående kendskab emnet og er en erfaren formidler.

Har du faglige spørgsmål, så kontakt:
Andre kigger også på