Kurser

2 dages kursus 
Læring inden for et specifikt emne

Markeds- og forretningsanalyse - forstå, visualiser og fortæl med data

23. - 24. september 2024 Taastrup
4. - 5. november 2024 Aarhus
13. - 14. januar 2025 Taastrup
22. - 23. maj 2025 Taastrup
DKK  11.999
ekskl. moms
Nr. 91400 A

Lær med simple tommelfingerregler at få jeres mange brugte og ubrugte forretnings- og markedsdata i spil i letforståelige analyser og kommunikation. På kurset lærer du at forstå, beskrive, visualisere og forklare data, så du bedre kan bestille og selv udvikle rapporter samt sparre med dine kollegaer og medarbejdere om jeres forretningsmæssige initiativer og samtidigt få dine budskaber klart og tydeligt igennem.

Få organisationen godt i gang med at bruge data mere troværdigt

Skal du udarbejde og bestille analyser og bidrage til din virksomheds strategi, prognoser, omkostningsanalyser, årsrapporter eller sågar korte budskaber på SoMe?

I har masser af data, men hvordan gribes det an rent praktisk? Hvordan kan interne og eksterne data understøtte jeres strategier, og hvordan kan bedre analyser skabe et bedre overblik og indblik i virksomhedens markeder, kundernes adfærd og heraf mulige nye produkter, udbud og efterspørgsel med mere.

På kurset får du konkrete redskaber til hvordan du kommer 360 grader rundt om en analyse. Med en kritisk tilgang til udtræk og brug af data, sikrer du at få stillet de rigtige spørgsmål, så du kan understøtte forretningsbeslutninger og sikre god forretningslogik. Hvilke data skal du bruge, til hvad og hvorfor?

Gennemgang af data fra forskellige datakilder, så du kan forstå simple statistiske beregninger og analyser. Du lærer at kommunikere data ved brug af visuelt stærke figurer og tabeller samt kunne forklare udviklingen i data i en given periode - fra dage til år.

Deltagerprofil

Du arbejder fx med kommunikation, ledelsesbetjening, HR, salg, eller arbejder med data og kommunikation i bæredygtighed eller lignende, hvor du skal lave, bestille eller måske sparre med kollegaer eller eksterne leverandører om forskellige typer af analyser af data. Det kan fx være presseformidling af analyser, tolkning af alle typer data, salgsrapporter, surveys, produktudvikling eller analyser til at understøtte jeres forretningsstrategier generelt.

Udbytte

 • Forstå hvad man kan anvende data fra statistikbanken.dk og andre datakilder til?
 • Forstå og kende simple beregninger, kende deres styrker og svagheder
 • Forstå og kende forskellige typer af figurer og tabeller, herunder deres styrker og begrænsninger
 • Forstå hvad en god beskrivelse indeholder
 • Forstå hvordan data formidles bedst gennem brug af tekst, tabeller og figurer
 • Kende udvalgte årsagsforklaringsfaktorer, fx konjunktur, demografi, adfærd m.v.

Det får du på kurset

Vi sørger for, at rammerne er i orden, så du kan fokusere på at lære.

Efter du har fuldendt kurset, vil du modtage et kursusbevis.

Kursusbevis

Hos Teknologisk Institut bruger vi kun erfarne undervisere.

Erfaren underviser

På kurset får du morgenmad, frokost, snacks og drikkevarer.

Fuld forplejning

På kurset er der indtænkt øvelser og deltagerinddragelse.

Øvelser og inddragelse

Kursusmateriale er inkluderet i prisen.

Materiale

Materiale på dansk

Materiale på dansk

Undervisning på dansk

Undervisning på dansk

Tæt på kursusstedet er der gratis parkering.

Gratis parkering

Indhold

Kurset tager udgangspunkt i de grundlæggende principper for brug af simple kvantitative analyser, herunder visualiseringen af data og analysernes budskaber, fx om hvordan I opnår jeres resultater eller kundernes adfærd.

Arbejdet med kilder
 • Grundlæggende forståelse for brugen af Danmarks Statistiks statistikbank (www.statistikbanken.dk)
 • Krav og forståelse af andre datakilder
 • Datagab og databrud
 • Definitioner og forbehold for data
Beregninger
 • Gennemgang af udvalgte centrale beregninger, herunder realberegninger (korrektion for inflation), årsværksberegninger og produktivitet
 • Fordele og ulemper ved de forskellige typer af beregninger
Præsentationer og visualiseringer
 • Udarbejde forskellige typer af figurer/visualiseringer af budskaber
 • Udarbejde forskellige typer af tabeller
 • Fordele og ulemper ved de forskellige typer af figurer og tabeller
 • Formkrav til figurer og tabeller
Årsagsforklaringer
 • Hvornår er der tale om ændringer i kundernes adfærd?
 • Hvornår påvirker fx flere børn eller færre børn en markedsudvikling fremadrettet?
 • Hvornår kan man se, om et politiske tiltag har betydning for jeres forretning eller ej?
 • Hvornår og hvordan kan man se om økonomien går bedre eller dårligere?
 • Hvornår påvirker en krise et sted ude i verdenen jeres markedsdata?
 

Form

Udover introducerende slides vil undervisningen foregå direkte i statistikbanken.dk eller eventuelt dit eget datatræk, og vil vi sammen øve brugen i Excel. Undervejs vil der indgå en række mindre opgaver. Fokus er på anvendelsen af data og den opsætning, vi kommer omkring, bliver præsenteret i et let forståeligt format.

Kurset er ikke et Excel kursus, og det kræver ikke særlige forudsætninger. Men Excel bruges som redskab for arbejdet med data.
 
Du bedes medbringe egen PC'er til kurset.
 
 
Underviser

Hjarn v. Zernichow Borberg

Hjarn har været ansat i både den offentlige forvaltning og i den private sektor. Her har han blandt andet arbejdet med analyser, Lean, kommunikation og organisationsudvikling. I de sidste år har Hjarn været partner i konsulenthuset Cphfacilitation blandt andet med ansvar for de kvantitative analyser. Hjarn er uddannet cand.polit. og har i mere end tyve år forelæst i praktisk statistik metode (Samfundsbeskrivelse) på Økonomisk Institut, Københavns Universitet.

Vælg dato

Taastrup
23. - 24. september 2024
Aarhus
4. - 5. november 2024
Taastrup
13. - 14. januar 2025
Taastrup
22. - 23. maj 2025