Kurser

2 dages kursus 
Læring inden for et specifikt emne

Markeds- og forretningsanalyse - kvantitativ introduktion

30. - 31. maj 2024 Taastrup
23. - 24. september 2024 Taastrup
4. - 5. november 2024 Aarhus
13. - 14. januar 2025 Taastrup
DKK  11.999
ekskl. moms
Nr. 91400 A

Lær at omsætte alle typer af forretnings- og markedsdata til letforståelig rapportering og kommunikation. Med afsæt i den kvantitative metode lærer du at forstå, beskrive, visualisere og forklare data, så du kan understøtte forretningsmæssige initiativer og levere dine budskaber klart og tydeligt.

Kom godt i gang med analyser af data og rapportering

Skal du udarbejde og bestille analyser og bidrage til din virksomheds strategi, prognoser, omkostningsanalyser, årsrapporter eller sågar korte budskaber på SoMe?

Med kvantitativ analyse kan du komme i gang med analyser og datadrevne prognoser på fx udviklingen på virksomhedens markeder, kundernes adfærd og heraf mulige nye produkter, udbud og efterspørgsel med mere.

På kurset får du konkrete redskaber til hvordan du kommer 360 grader rundt om en analyse. Med en kritisk tilgang til udtræk og brug af data, sikrer du at få stillet de rigtige spørgsmål, så du kan understøtte forretningsbeslutninger og sikre god forretningslogik. Hvilke data skal du bruge, til hvad og hvorfor?

Ved at lære den kvantitative metode som disciplin, får du praktisk erfaring med at arbejde med data fra forskellige datakilder, herunder Danmarks Statistik, så du kan lave simple statistiske beregninger og analyser. Du lærer at kommunikere data ved brug af visuelt stærke figurer og tabeller samt kunne forklare udviklingen i data i en given periode - fra dage til år.

Deltagerprofil

Du arbejder fx med ledelsesbetjening, Business Development eller lignende, hvor du skal lave eller bestille forskellige typer af analyser, og hvor du også skal kunne tolke og forklare data. Du kan sidde i en stabsfunktion, arbejde med kommunikation, markedsanalyse og surveys, produktudvikling eller forretningsudvikling generelt.

Udbytte

 • Kende den gode simple deskriptive analyse
 • Anvende data fra statistikbanken.dk og andre datakilder samt kende de skjulte præmisser for at bruge disse data
 • Udføre simple beregninger, kende deres styrker og svagheder, og blive i stand til at beskrive en udvikling
 • Anvende forskellige typer af figurer og tabeller og kende deres styrker og begrænsninger
 • Udarbejde den gode beskrivelse og formidling af data, der kombinerer tekst, tabeller og figurer
 • Kende udvalgte årsagsforklaringsfaktorer, fx konjunktur, demografi, adfærd m.v.

Det får du på kurset

Vi sørger for at rammerne er i orden, så du kan fokusere på at lære

Efter du har fuldendt kurset, vil du modtage et kursusbevis.

Kursusbevis

Hos Teknologisk Institut bruger vi kun erfarne undervisere.

Erfaren underviser

På kurset får du morgenmad, frokost, snacks og drikkevarer.

Fuld forplejning

På kurset er der indtænkt øvelser og deltagerinddragelse.

Øvelser og inddragelse

Kursusmateriale er inkluderet i prisen.

Materiale

Materiale på dansk

Materiale på dansk

Undervisning på dansk

Undervisning på dansk

Tæt på kursusstedet er der gratis parkering.

Gratis parkering

Indhold

Kurset tager udgangspunkt i de grundlæggende principper for brug af simple kvantitative analyser, herunder visualiseringen af data og analysernes budskaber, fx:

Arbejdet med kilder
 • Grundlæggende forståelse for brugen af Danmarks Statistiks statistikbank (www.statistikbanken.dk)
 • Krav og forståelse af andre datakilder
 • Datagab og databrud
 • Definitioner og forbehold for data
Beregninger
 • Gennemgang af udvalgte centrale beregninger, herunder realberegninger (korrektion for inflation), årsværksberegninger og produktivitet
 • Fordele og ulemper ved de forskellige typer af beregninger
Præsentationer og visualiseringer
 • Udarbejde forskellige typer af figurer/visualiseringer af budskaber
 • Udarbejde forskellige typer af tabeller
 • Fordele og ulemper ved de forskellige typer af figurer og tabeller
 • Formkrav til figurer og tabeller
Årsagsforklaringer
 • Adfærdsmæssige forklaringer
 • Demografiske forklaringer
 • Definitoriske forklaringer
 • Institutionelle/politiske forklaringer
 • Konjunkturmæssige forklaringer
 • Markedsmæssige forklaringer
 • Teknologiske forklaringer
 • Øvrige forklaringer, fx force majeure og COVID-19 pandemi

Form

Udover introducerende slides vil undervisningen foregå direkte i statistikbanken.dk eller eventuelt dit eget datatræk, og vil vi sammen øve brugen i Excel. Undervejs vil der indgå en række mindre opgaver. Fokus er på anvendelsen af data og den opsætning, vi kommer omkring, bliver præsenteret i et let forståeligt format.

Kurset er ikke et Excel kursus, og det kræver ikke særlige forudsætninger. Men Excel bruges som redskab for arbejdet med data.
 
Du bedes medbringe egen PC'er til kurset.
 
 
Underviser

Hjarn v. Zernichow Borberg

Hjarn har været ansat i både den offentlige forvaltning og i den private sektor. Her har han blandt andet arbejdet med analyser, Lean, kommunikation og organisationsudvikling. I de sidste år har Hjarn været partner i konsulenthuset Cphfacilitation blandt andet med ansvar for de kvantitative analyser. Hjarn er uddannet cand.polit. og har i mere end tyve år forelæst i praktisk statistik metode (Samfundsbeskrivelse) på Økonomisk Institut, Københavns Universitet.

Vælg dato

Taastrup
30. - 31. maj 2024
Taastrup
23. - 24. september 2024
Aarhus
4. - 5. november 2024
Taastrup
13. - 14. januar 2025
Taastrup
22. - 23. maj 2025