Kurser

Fremragende2 dages kursus 
Læring inden for et specifikt emne

Masterclass: Sådan skaber du det bæredygtige high-performance team

29. - 30. august 2024 Taastrup
4. - 5. november 2024 Taastrup
20. - 21. januar 2025 Aarhus
24. - 25. april 2025 Taastrup
DKK  11.999
ekskl. moms
Nr. 91168 A
4,7
Fremragende
13 anmeldelser
Arrangementer på Teknologisk Institut bliver evalueret af deltagerne. Stjernerne angiver deltagernes gennemsnitlige tilfredshed inden for de sidste 5 år.

Hvis du tror på, at god ledelse i høj grad handler om at skabe de bedste betingelser for dine medarbejderes udvikling, performance og trivsel – og hvis din overbevisning er, at alle performer bedst, når de bidrager, kan se mening og tage ansvar, så er denne masterclass udviklet specielt til dig.

Når høj trivsel og ekstraordinære resultater går hånd-i-hånd

Fokus for denne masterclass er at klæde dig på til at skabe ekstraordinære resultater i dit team i en ofte kompleks og agil virkelighed. Fundamentet for et bæredygtigt og stærkt præsterende team er en stærk fællesskabsfølelse, en klar ansvarsfordeling og en høj grad af trivsel. Med afsæt i nyeste hjerneforskning får du overblik, indsigt og konkrete værktøjer til at styrke din evne til at se de sammenhænge og forstå de teamdynamikker, der er afgørende for teamets high-performance.

Du får indblik i de fire byggesten, der danner grundlag for et bæredygtigt high-performance team: Tillid (psykologisk tryghed) - Teamdynamikker - Mål, resultater og fokus - Forankring af læring.

Bæredygtig betyder i denne sammenhæng evnen til at lede dit team på baggrund af disse fire byggesten. En ledelsesform, der sikrer høj grad af fastholdelse og arbejdsglæde i teamet – og som dermed giver det bedste fundament for ekstraordinære resultater.

Deltagerprofil

Denne masterclass er designet til dig, der er leder, mellemleder eller teamleder og ønsker at udvikle dit teams evne til på én gang at præstere optimalt og udvise høj arbejdsglæde. Du er den type leder, der tror på, at resultaterne kun bliver bedre, hvis ansvaret delegeres og ikke kun ligger hos dig som leder.

Udbytte

 • Overblik over de vigtigste byggesten til at skabe et bæredygtigt high-performance team
 • Dialogteknikker til at øge den psykologiske tryghed via de daglige samtaler
 • Konkrete værktøjer til at skabe mere fællesskabsfølelse i teamet
 • Definition af de tydelige roller i teamet, der understøtter ønskede mål og resultater
 • En forandringsmodel, der kan bruges til såvel små som store forandringer.
 • En metode til at sikre, at du og dit team hele tiden har fokus på de mest værdiskabende opgaver, som typisk er identiske med de opgaver, der giver højest trivsel
 • Forståelse for udfordringer ved distraktioner i arbejdet, og hvordan du skaber de bedste betingelser for fokus i teamet og hos dig selv
 • En detaljeret arbejdsbog du kan bruge som opslagsværk efterfølgende

Det får du på kurset

Vi sørger for at rammerne er i orden, så du kan fokusere på at lære

Efter du har fuldendt kurset, vil du modtage et kursusbevis.

Kursusbevis

Hos Teknologisk Institut bruger vi kun erfarne undervisere.

Erfaren underviser

På dette kursus vil der højest være MAKS DELTAGERE pr. hold.

Maks. 16 deltagere

På kurset får du morgenmad, frokost, snacks og drikkevarer.

Fuld forplejning

På kurset er der indtænkt øvelser og deltagerinddragelse.

Øvelser og inddragelse

For at sikre den bedste læring vil der være mulighed for casearbejde.

Casearbejde

Kursusmateriale er inkluderet i prisen.

Materiale

Materiale på dansk

Materiale på dansk

Undervisning på dansk

Undervisning på dansk

Tæt på kursusstedet er der gratis parkering.

Gratis parkering

Indhold

 • Introduktion til og forståelse for de mest kritiske elementer til opbygning af det bæredygtige high-performance team
 • Nyeste input fra hjerneforskningen og herunder indblik i de mekanismer, der bedst understøtter high performance
 • Forståelse for tillid som fundament til det bæredygtige og resultatskabende team – og værktøjer til, hvordan du øger tilliden i dit team
 • Indblik i de metoder, du kan anvende til at øge den tillidsbaseret kommunikation i teamet
 • Redskaber til, hvordan du kan arbejde med teamdynamik ud fra en teoriramme, der øger fællesskabsfølelsen og det fælles ansvar. Redskaber, som også er velegnet til selvstyrende teams
 • Input til, hvordan du bruger indre og ydre roller til at skabe tydelighed og tryghed i dit team
 • Værktøjer til at øge forandringsparatheden i teamet
 • Forståelse for, hvordan du øger team-medlemmernes indbyrdes kendskab til hinanden – og herunder hvordan du sikrer, at alle er opmærksomme på deres adfærdsmæssige bidrag til teamet. Hertil anvendes ikke en personlighedstest, men et dynamisk adfærdsværktøj.
 • Indblik i den særlige tilgang til opgaveløsning og målsætning i en high performance kontekst
 • Kendskab til de metoder, der sikrer, at din læring kan overføres og forankres i teamet

Anmeldelser af Masterclass: Sådan skaber du det bæredygtige high-performance team

4,7
 
Fremragende Baseret på 13 anmeldelser
Arrangementer på Teknologisk Institut bliver evalueret af deltagerne. Stjernerne angiver deltagernes gennemsnitlige tilfredshed inden for de sidste 5 år.
Fremragende
Meget godt
Godt
Mindre godt
Ikke godt

Form

Masterclass’en veksler mellem teori og øvelser med mulighed for at inddrage problemstillinger fra egen ledelsespraksis. Du går fra vores masterclass med en handlingsplan til at implementere værktøjerne i dit team.

25625
Underviser

Tina har en baggrund som cand.oecon. fra Århus Universitet. I dag arbejder hun som lederudviklingskonsulent med speciale i opbygning af bæredygtige high-performance teams og har bl.a. løst opgaver inden for feltet for Forsvaret, Novozymes A/S, Grundfos A/S, Widex/WSA og Xellia Pharmaceuticals A/S. Tina har en forskningsbaseret tilgang til sin undervisning – primært med afsæt i nyeste hjerneforskning.

Vælg dato

Taastrup
29. - 30. august 2024
Taastrup
4. - 5. november 2024
Aarhus
20. - 21. januar 2025
Taastrup
24. - 25. april 2025