Kurser

Mikroflow og små væskevolumener

En interessant og effektiv kursusdag, hvor du får indsigt i de mikrofluidiske teknologiers udfordringer og muligheder!

Jeg synes kurset som helhed var super interessant. Jeg gik hjem med nye idéer og en del klogere.
Michael Koppelgaard. Århus Universitet

Kurset er specielt udviklet og tilrettelagt til løsning af de praktiske problemer, du møder ved håndtering, måling og styring af små væskevolumener. Vi introducerer et nyt tankesæt, som skaber en bevidsthed omkring forskellen mellem den verden, du kender, og den mikrofysiske verden. Hands-on eksperimenter vil vise typiske problemstillinger med dannelse af luftbobler i væsker, pulserende flow m.m.

Vi holder derefter disse problemstillinger - og også gerne dine egne - op imod det nye tankesæt.

Udbytte

Du er blevet introduceret til værktøjer, så du kan forstå dine daglige opgaver bedre og dermed undgå eventuelle systematiske fejl i din arbejdsgang. Tilmed får du overblik over forskellige måletekniske teknologiers muligheder og begrænsninger, fordele og ulemper og ikke mindst idéer til nye løsninger.

Deltagerprofil

Kurset henvender sig til medarbejdere, der arbejder i laboratorier, i produktionen eller med kvalitetsstyringen og håndterer små flow (< 1.000 ml pr. time) og væskevolumener (< 20 ml).

Underviser

Anders Koustrup Nieman er civilingeniør, ph.d. og ansat i Center for Installation of Kalibrering på Teknologisk Institut. Her arbejder han bl.a. med måleteknik, kalibrering, usikkerhedsberegning, dataopsamling og databehandling. Han har et indgående kendskab til feltet og er laboratorieansvarlig for mikroflowlaboratoriet. Anders Koustrup Nieman har stor erfaring i formidling inden for området.

Indhold

 • Hvad er mikroflow?
 • Skaleringens love
 • Målemetoder bl.a.
 • Gravimetrisk
 • Volumetrisk
 • Optisk
 • Termometrisk
 • Coriolis
 • Praktiske problemer
 • Gas i fluider
 • Håndtering og emballering
 • Forbindelser
 • Dødvolumener
 • Flowsimulering og fordampning
 • Styring, pulsering og blanding.
Har du faglige spørgsmål, så kontakt:
 • Anders Koustrup Niemann
 • Sektionsleder, ph.d., civ.ing. 
 • +45 72202884
Andre kigger også på