Professionel håndtering af projekter smitter af på bundlinjen

Kursusadministration

Kontakt os

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 30 00.

Professionel håndtering af projekter smitter af på bundlinjen

Professionel håndtering af projekter smitter af på bundlinjen

3 min.

De fleste virksomheder drømmer om, at deres udviklingsinitiativer lykkedes. En grundlæggende forudsætning for dette er, at man som virksomhed forstår at komme effektfuldt i mål med de rigtige projekter på den helt rigtige måde.

Det lyder enkelt og ligetil, men i virkeligheden er det for mange virksomheder en kompliceret opgave. Det kræver nemlig, at organisationen er gearet til udvikling og at de involverede parter har de rette værktøjer til at håndtere projekter.

Uanset hvilken fremgangmetode du foretrækker at anvende i dine virksomhedsprojekter, er der en række simple værktøjer der med fordel kan anvendes inden til projektets forskellige faser:

1. Opstart

  • Business Case
  • Fastsættelse af mål
  • Kravspecifikation

2. Planlægning

  • Estimering/økonomistyring
  • Risikovurdering

3. Eksekvering

  • Ledelse
  • Test
  • Overvågning
  • Kvalitetsstyring

4. Afslutning

  • Evaluering


Skab en tydelig kobling mellem strategi og portefølje

En væsentlig faktor er, at disse værktøjer tager udgangspunkt i, at der er en kobling mellem strategi og portefølje, som stemmer overens med projektets eksekvering. Ligeledes skal eksekveringen stemme overens med den ønskede effekt, da det er denne som vil skabe værdi for organisationen, medarbejderne og/eller kunderne i sidste ende.

Når det drejer sig om at tilføre værdi, er det vigtigt, at man som organisation er i stand til at tage konsekvensen og lukke eller nedprioritere projekter, som ikke lever op til den ønskede effekt eller som ikke understøtter strategien. Sammenhæng mellem værdiskabelse, strategi og projektet er et afgørende succeskriterie.

Klare roller og et fælles sprog er altafgørende

En vigtig ingrediens når man skal geare organisationen til at arbejde professionelt med projekter, er en klar og tydelig formulering af regler, roller, ansvar og vilkår, således der skabes et fælles sprog. Det fælles sprog skal bidrage til at afstemme forventninger, reducere kompleksitet og sikre at projektet skrider frem. Involvering og opbakning fra topledelsen kan i den forbindelse være med til, at sikre en effektiv fremgang samt en klar projektprioritering.

I arbejdet med at forbedre effekten af projekter handler det i bund og grund om, at have nogle værktøjer og processer, som understøtter organisationens evne til at skride til handling, samtidig med, at man ikke går på kompromis med strategiens målsætninger. Sammenlagt giver dette de mest effektfulde resultater inden for styringen af udviklingsprojekter.
 Vil du vide mere?

Teknologisk Institut udbyder vi et bredt udvalg af kurser - også inden for projektledelse. Bliv klogere på et af vores kurser målrettet projektledere.