Kurser

Rådgiverrollen - bliv en stærkere rådgiver og sparringspartner tværfagligt og for ledelsen

Træd i karakter som en stærk og kompetent rådgiver og sparringspartner - både tværfagligt og over for ledelsen. Få konkrete redskaber og metoder til at styrke din gennemslagskraft og øge din indflydelse, så du i endnu højere grad kan stille din viden til rådighed for organisationen.

Evaluering

4stjerner

Alle arrangementer på Teknologisk Institut bliver evalueret af deltagerne. Stjernerne angiver deltagernes gennemsnitlige tilfredshed.

Evalueringen er baseret på: 34 besvarelser

Få større gennemslagskraft og styrket din tydelighed som rådgiver og fagspecialist

Dine kompetencer og viden er central for virksomhedens strategiske valg. Et stærkt fagligt fundament er ikke altid nok. Som faglig rådgiver skal du kommunikere forståeligt, afstemme forventninger og påvirke andres beslutninger – det tager kurset her fat på.

Du vokser i din faglige ekspert- og rådgiverrolle, når du kan få andre til at udvikle sig. Lær hvordan du - når du giver sparring og har ansvar for oplæring af andre - kan tilpasse det den enkelte situation og dermed sikre en effektiv og fleksibel hjælp-til-selvhjælp.

Underviser Marianne Løwe: var helt fantastisk til at forene teori og praksis. En formidabel underviser,
facilitator og rådgiver. Mette Ridstrøm, Recruitment Specialist. General Logistic Systems Denmark a/S

Deltagerprofil

Kurset henvender sig til dig, som er specialist, faglig ekspert eller intern konsulent med rådgivningsfunktioner. Det er relevant, hvis man har en særlig rolle, hvor der er brug for at opnå styrket gennemslagskraft opadtil, eksternt eller tværfagligt. Det kan være dig, der sidder som intern rådgiver eller konsulent, IT specialist/superbruger, i HR funktioner, som kvalitetsmiljømedarbejder, eller du varetager områder med høj faglighed, der skal formidles og forstås af andre.

Udbytte

 • Redskaber til tydeliggørelse af dine roller som rådgiver, fagspecialist og konsulent
 • Rådgiver cockpittet: Øget indsigt i, hvordan du styrker din strategiske indflydelse
 • Indsigt i at navigere i krydsfeltet, når du rådgiver såvel udad som opad i organisationen
 • Guide til fælles tydelig forventningsafstemning, når du rådgiver og servicerer andre
 • Situationsorienteret tilgang når du har ansvar for oplæring, sparring eller uddeligering
 • Test dine indflydelsesstile og opnå bedre selvindsigt
 • Større gennemslagskraft i organisationen og i forhold til ledelsen
 • Indsigt i dine personlige styrker og udviklingsområder i rollen som intern konsulent og rådgiver


Indhold

 • Træd i karakter i rollen som intern fagspecialist, konsulent og rådgiver
 • Dilemmaer i rollen som rådgiver herunder indsigt uformelle magtformer
 • Udnyt og styrk din organisations- og helhedsforståelse
 • Redskaber til håndtering af modstand så du bedre forstår mennerskers reaktion
 • Model for situationsorienteret, effektiv og fleksibel oplæring som sikrer hjælp-til-selvhjælp
 • Inspiration til endnu bedre individuel rådgivning og sparring
 • Metoder og teknikker til rådgivning og tværfagligt samarbejde i praksis

Form

Kurset tager udgangspunkt i deltagernes egen hverdag og erfaringer. Der veksles mellem teoretiske indlæg, gruppeøvelser, træning og personlig feedback. Der bliver inddraget konkrete problemstillinger og dilemmaer, som deltagerne kan træne og diskutere. Kurset forudsætter aktiv deltagelse.

Undervisere

marianne_løwe
Sjælland: Marianne er uddannet erhvervspsykolog og specialiseret inden for HR, ledelse, organisation og læring. Marianne har selv været konsulent og rådgiver og har mere end 20 års erfaring med undervisning, proceskonsultation og rådgivning. Hun beskrives af tidligere deltagere som en engageret og nærværende underviser, der formår at skære ind til benet og gøre emnet konkret.

Jylland: Mette er uddannet Human Ressource Manager og har igennem de sidste 15 år arbejdet med udvikling af ledere og medarbejdere i både offentlige og private virksomheder. Hendes kernekompetencer ligger inden for effektivitet, kommunikation og ledelse. Som underviser er Mette engageret og levende - og hun er god til at skabe den kobling mellem teori og praksis, som gør det muligt for den enkelte at omsætte mål og ønsker til konkret adfærd og handling i hverdagen.

Se også de øvrige kurser i Strategisk kommnunikation

Har du faglige spørgsmål, så kontakt:
Andre kigger også på