Kurser

Renovering af strøgulve - opbygning af energibesparende og sunde konstruktioner

Kurset omhandler renovering af gulvkonstruktioner – primært i bygninger fra før ca. 1980 uden kælder og med ringe eller helt uisolerede gulvkonstruktioner. Kurset giver dig viden til at vælge og udføre en passende renovering i den konkrete situation og derved sikre optimal efterisolering uden at gøre skade på bygningen. Som kursusmateriale udleveres bl.a. en nyudviklet gulvrenoveringsguide.

Evaluering

4stjerner

Alle arrangementer på Teknologisk Institut bliver evalueret af deltagerne. Stjernerne angiver deltagernes gennemsnitlige tilfredshed.

Evalueringen er baseret på: 3 besvarelser

På kurset lærer du både at overholde gældende regler, afhjælpe eksisterende problemer og undgå at skabe nye problemer i situationer, hvor fx strøgulvskonstruktionen skal ombygges, eller hele terrændækskonstruktionen skal udskiftes.

Fantastisk godt kursus i dag på Teknologisk Institut med de oplagte knivskarpe undervisere. Et meget relevant kursus vedrørende gulve og de tilhørende problemer i de utallige 60'er- og 70'er-huse. Kan på det varmeste anbefales.

Morten Kronholm Mathiasen, bygningsingeniør

På kurset gennemgås opbygningen af forskellige eksisterende konstruktioner detaljeret, og derudfra får kursisten et detaljeret kendskab til de muligheder, den eksisterende konstruktion indebærer for opbygning af en ny energirigtig og sund konstruktion. Der gennemgås løsninger dels med og uden udskiftning af klaplag, dels retablering med strøgulvskonstruktioner og svømmende gulve, og endeligt for alle løsninger en variant med og uden gulvvarme.

Bygningsreglementets krav i forbindelse med gulvrenoveringer gennemgås, og de energimæssige konsekvenser af forskellige isoleringstykkelser samt valg af gulvvarme i forhold til radiatorvarme gennemgås.

Byggetekniske forhold omkring brug af vandrette fugtspærrer, fugtmembraner og radonsikring gennemgås. Der gives eksempler på destruktive og ikke-destruktive undersøgelser til kortlægning af konstruktionen og dens tilstand, så den mest hensigtsmæssige renoveringsløsning kan udpeges på sikkert grundlag.

Tag gerne jeres egne eksempler på gulvkonstruktioner med, så vi kan drøfte renoveringsmulighederne, da kurset bygger på praktiske eksempler.

Indhold:

 • Typiske gulvkonstruktioner – afhængig af strøgulvshøjde og opbygning
 • Kortlægning og undersøgelse af konstruktionen – hvorfor renovere?
 • Fugt- og radontekniske forhold
 • Bygningsreglementets energikrav
 • Energimæssige konsekvenser af diverse isoleringstykkelser og af gulvvarme i forhold til radiatorvarme
 • Renoveringsmuligheder for konstruktionerne
  - Med og uden udskiftning af klaplag
  - Strøgulvskonstruktioner og svømmende gulve
  - Med og uden gulvvarme
 • Byggetekniske hensyn ved de forskellige renoveringsløsninger, såsom håndtering af skadelige stoffer, fugtsikring, radonsikring, tilpasning ved særlige fundamentsforhold og materialevalg

Deltagerprofil:

Deltagerne er håndværkere, entreprenører, bygningskonstruktører, ingeniører og arkitekter og også bygherrer, som arbejder med renovering af gulvkonstruktioner.

Undervisere:

 • Iben Østergaard, konsulent (kursusleder)
 • Britt Haker Høegh, seniorspecialist
 • Sofie Marie Kristensen, specialist

Underviserne har praktisk erfaring fra rådgivning om gulvrenovering og stor viden om byggeteknik, fugt- og radonsikring, bygningsreglement og energibesparelser.

Har du faglige spørgsmål, så kontakt:
Andre kigger også på