Kurser

2 dages kursus 
Læring inden for et specifikt emne

Sådan driver du bæredygtige designprocesser

25. september til 9. oktober 2024 Taastrup
23. oktober til 6. november 2024 Taastrup
20. november til 3. december 2024 Aarhus
6. - 19. marts 2025 Taastrup
DKK  12.999
ekskl. moms
Nr. 91269 A

Bliv opdateret på de seneste års betydelige fremskridt i tilgange og værktøjer til at designe og udvikle bæredygtigt. Udviklingen af nye services eller produkter løser potentielt vigtige problemer, men kan også skabe nye problemer.

Udvikling i den bæredygtige retning

Designprocesser er forskellige, alt efter om det handler om industriel udvikling, arkitektur, digitale produkter, mm. Fælles er, at arbejdet skal kontekstualiseres, og processen kan inddeles i forskellige faser.

På dette kursus lærer du principperne for ’Design for Sustainable Behaviour’, ’Product Service Systems’, ’Biomimicry’, ’Eco-Design’, som alle sammen er en del af ’Design for Sustainability’. Målet er, at du har forskellige tilgange til design, der alle fører til udvikling af et mere bæredygtigt produkt eller en service.

Du lærer også værktøjer, som kan sætte en bæredygtig ramme for det, du udvikler, så du kan træffe bedre beslutninger i alle faser af designprocessen. Efter kurset kan du identificere, om der er tale om ’greenwashing’ og analysere potentielle ’rebound effects’, der kunne opstå i brugen af dit produkt/service.

Deltagerprofil

Du arbejder med produkt- eller serviceudvikling og savner værktøjer og tilgange til at gøre det mere bæredygtigt. Du får mest ud af kurset, hvis du kender til design eller designprocesser i forvejen. Til gengæld er det ikke nødvendigt, at du er i gang med en konkret designudviklingsproces for at deltage.

 

Udbytte

 • Identificere grundprincipperne for bæredygtighed.
 • Benytte principper fra forskellige designdiscipliner til at forbedre og udvikle bæredygtige produkter eller services.
 • Udvælge passende værktøjer til at kvantificere og kvalificere et produkt/service som bæredygtigt.
 • Prioritere og balancere forskellige parametre/specifikationer, som kan modarbejde hinanden i en bæredygtig henseende.

Det får du på kurset

Vi sørger for, at rammerne er i orden, så du kan fokusere på at lære.

Efter du har fuldendt kurset, vil du modtage et kursusbevis.

Kursusbevis

På dette kursus vil der højest være MAKS DELTAGERE pr. hold.

Maks. 20 deltagere

På kurset får du morgenmad, frokost, snacks og drikkevarer.

Fuld forplejning

På kurset er der indtænkt øvelser og deltagerinddragelse.

Øvelser og inddragelse

For at sikre den bedste læring vil der være mulighed for casearbejde.

Casearbejde

Materiale på engelsk

Materiale på engelsk

Undervisning på dansk

Undervisning på dansk

Tæt på kursusstedet er der gratis parkering.

Gratis parkering

Indhold

Du vil i løbet af kurset arbejde med egne case, så du får skabt konkrete og brugbare resultater til det, du specifikt arbejder med.

Som hjemmearbejde mellem dag 1 og 2 skal du arbejde med egen produkt/service ud fra de gennemgåede principper.

Selvstudie: Introduktion til bæredygtighed (i et engagerende onlineformat)
 • Grundprincipper for bæredygtighed, og hvad det indebærer, dets historiske rødder og status for den bæredygtige udvikling på nuværende tidspunkt
 • En struktureret gennemgang af de mest essentielle modeller, begreber, rammeværker og lov som kan hjælpe dig med at udvikle strategier
 • Online modulet er på engelsk
Dag 1: Designstrategier til bæredygtige løsninger med bl.a. Livcyklustænkning og Product Service Systems
 • Bliv inspireret af naturen: Biomimicry
 • Lær om principperne i ’Design for dissassembly’, ’adaptability’ & ’durability’
 • Sæt retning i brugen af produktet: ’Design for Sustainable Behaviour’
 • Bliv indført i Co-design principper for økonomisk og social bæredygtighed
 • Få en gennemgang af vugge-til-grav og vugge-til-vugge
 • Identificer forskellen og muligheder mellem upcycling og downcycling
 • Undersøg muligheder og risici ved at flytte fokus fra produkt til service: Product Service Systems (PSS)
Dag 2: Metoder til at kvalificere og kvantificere bæredygtighed af produkter/services
 • Præsentation af hjemmearbejdet og dialog omkring idéer og udfordringer
 • Ecodesign principper for cirkulære tænkning – Ecodesign Checklist
 • Life Cycle Analysis til materialevalg og fremstillingsprocesser
 • Ecolabels og energi-certificeringer
 • Next steps i dit produkt/service og fremtidige scenarier.

Form

Kurset starter med et digitalt selvstudie som introducerer til generelle begreber og modeller for bæredygtighed. De 2 fysiske kursusdage ligger med 14 dages mellemrum, så du kan nå at forberede og arbejde med hjemmeopgaven. Undervisningen tager afsæt i masser af eksempler, cases og gruppeopgaver, så du får rig mulighed for at sparre og diskutere med andre, der arbejder på lignende problemstillinger.

 
 
28767
29012
Underviser

Ole Kjeldal Jensen

Ole er specialist i Design Thinking, Innovation Management, Business Model Innovation og teknologisk transformation. Ole har en PhD i Design Thinking og Disruptive Innovation fra DTU og Stanford University.

Underviser

Martin Aggerbeck

4.66/5 (38 evalueringer) 
Baseret på alle evalueringer af underviseren fra de seneste 5 år.

Martin er uddannet designingeniør fra DTU og har en Ph.d. i materiale- og overfladeteknologi. Han har undervist på Aalborg Universitet i konkrete metoder og processtyring indenfor Design Thinking, bæredygtighed og brugerinddragelse. Martin har i flere år undervist virksomheder i kreativitet og fejlangst. Han har desuden konkret erfaring som projektleder på museer og har en hands-on approach til udvikling og læring.

Vælg dato

Taastrup
25. september til 9. oktober 2024
Taastrup
23. oktober til 6. november 2024
Aarhus
20. november til 3. december 2024
Taastrup
6. - 19. marts 2025
Taastrup
15. maj til 2. juni 2025