Kurser

Solcelleteknik for VE-installatører

Lær at planlægge og installere mindre, nettilsluttede solcelleanlæg, samt at dimensionere anlægget, så det er tilpasset en given bygnings konstruktion og elbehov. Lær også at udvælge solcellepaneler, invertere og kabler, så de udgør et teknisk og økonomisk optimeret anlæg.

Evaluering

4stjerner

Alle arrangementer på Teknologisk Institut bliver evalueret af deltagerne. Stjernerne angiver deltagernes gennemsnitlige tilfredshed.

Evalueringen er baseret på: 8 besvarelser

Solceller vil spille en langt større rolle i fremtidens VE-baserede elsystem end tilfældet er i dag i takt med de faldende priser. Kvaliteten af installationen og de anvendte komponenter er dog afgørende for, om en solcelleinstallation bliver tilfredsstillende for ejeren i det lange løb. Energistyrelsens godkendelsesordning for virksomheder, der monterer små vedvarende energianlæg, er en frivillig ordning, som skal være med til at højne kvalitetsniveauet, og kursusindholdet er netop tilpasset de områder der er relevante i forbindelse med denne ordning.

Målgruppe
Kurset er primært udviklet til installatører og medarbejdere indenfor elfaget. Kurset er også målrettet andre interesserede med basiskendskab til elektricitet, som ønsker en grundig indføring i solcelleanlæg.

Indhold

  • Status for solcelleteknologien
  • Gennemgang af komponenter til solcelleanlæg
  • Opbygning af og dimensionering af nettilsluttede anlæg
  • Ellovgivningen og solcelleanlæg
  • Beregning af ydelse
  • Muligheder for bygningsintegration og montage
  • Egetforbrug og økonomi for solcelleanlæg
  • Kvalitetssikring af installationsarbejdet
  • Praktiske øvelser samt regneøvelser

Udbytte
Efter kurset har du en grundig forståelse af solcelleteknologien, og du kan planlægge og installere mindre nettilsluttede solcelleanlæg, fortrinsvis i forbindelse med bygninger. Desuden kan du udpege en egnet placering af anlægget og dets orientering og hældning under hensyntagen til solindfald og skyggeforhold. Du kan også dimensionere og udvælge solcellepaneler, invertere og kabler, så de tilsammen udgør et teknisk og økonomisk optimeret anlæg samt vurdere bygningens bærende konstruktion og anlæggets egnethed i forhold til bygningen. Du kan desuden vurdere brandrisici og risici for bygningsskader ved montage af solcelleanlæg samt rådgive teknisk og økonomisk fx om størrelse af anlæg i forhold til elforbrug.

Underviser
Ivan Katic er ingeniør i divisionen Energi og Klima på Teknologisk Institut. Han har mangeårig teoretisk og praktisk erfaring med solceller og deres anvendelse samt som kursusleder på Teknologisk Instituts kurser på energiområdet.

Har du faglige spørgsmål, så kontakt:
Andre kigger også på