Kurser

Nyt1 dags ERFA-møde 
Udveksling af erfaringer mellem fagfæller

Temperatur ERFA-gruppe

7. december 2023 Aarhus Garantifor afholdelse
DKK  1.000
ekskl. moms
Nr. 91437

ERFA-gruppe for temperatur- og fugtmåling.

ERFA-gruppen giver mulighed for at erfaringsudveksle vedrørende temperatur- og fugtmåling.

Målgruppen er virksomheder, som enten allerede arbejder med eller overvejer at gøre brug af dette i deres produktion, måleteknik eller udvikling.

Behandlede emner kunne eksempelvis være, hvordan temperatur- og fugtmåling kan bruges inden for måleteknik, udvikling og effektivisering af produktionen hos danske virksomheder.

Installation og Kalibrering på Teknologisk Institut administrerer gruppen ved at organisere møder og arrangementer samt at formidle information og viden.

Virksomhederne deltager aktivt ved at være værter ved møder, holde indlæg og fremvise cases etc.

Emner

 • Bordet rundt – hvad rører sig?
 • Nyt fra DANAK
 • Nyt fra EURAMET – nye guidelines, diskussion
 • Ringkalibreringer
 • Kurser
 • Kommende konferencer og messer
 • Nyt fra Teknologisk Institut
  - Resultatkontrakt
  - Udviklingsprojekter
  - Digitale certifikater (DCC, DCR)
 • Tema: Nyt, relevant emne, ny måleteknik og -teknologi
 • Rundvisning ved deltagende virksomhed, der stiller faciliteter til rådighed
 • Emner til gennemgang næste gang

Vælg dato

Aarhus
7. december 2023
 Garantifor afholdelse