Kurser

Tryk - måling og kalibrering

Et effektivt kursus, hvor vi sætter fokus på både teorien og det praktiske, når der skal måles og kalibreres!

Evaluering

4stjerner

Alle arrangementer på Teknologisk Institut bliver evalueret af deltagerne. Stjernerne angiver deltagernes gennemsnitlige tilfredshed.

Evalueringen er baseret på: 2 besvarelser

Du får på dette kursus en teoretisk og praktisk viden om trykmåling og -kalibrering på et sådant niveau, at du efter kurset vil være i stand til at foretage de optimale valg af målemetoder og instrumenter samt vurdere resultater fra kalibreringscertifikater og målinger.

Rigtig god vekselvirkning mellem teori og praksis. Det praktiske fik teorien til at virke mere forståelig. Lærerne supplerede også hinanden fint med praktisk erfaring og teori.
Niels Lyngby. LEO Pharma A/S

Kurset henvender sig til
Kurset er specielt tilrettelagt for medarbejdere, der udfører måletekniske opgaver, tilrettelægger trykmålinger eller forestår vedligeholdelse og kalibrering af trykmåleudstyr. Der kræves ikke særlige teoretiske forudsætninger for at deltage i kurset.

Hvorfor deltage?
Du får på dette kursus en teoretisk og praktisk viden om trykmåling og -kalibrering på et sådant niveau, at du efter kurset vil være i stand til at foretage de optimale valg af målemetoder og instrumenter samt vurdere resultater fra kalibreringscertifikater og målinger.

Udbytte

  • Viden om grundprincipperne i trykmåling
  • Kendskab til forskellige typer af trykmåleudstyr og deres fordele og ulemper
  • Praktisk erfaring gennem øvelser med håndtering af forskelligt udstyr
  • Kendskab til de fejlkilder, der er forbundet med trykmåling.

Passer dato og sted ikke?
Du er altid velkommen til at kontakte vores kursusleder Kenn Øholm, for at aftale et virksomhedstilpasset kursus på jeres egen lokation.

Kursusleder
Kenn Øholm er uddannet elektronikmekaniker. Han har 20 års erfaring inden for kalibrering og er ansat i Center for Installation og kalibrering på Teknologisk Institut, hvor han bl.a. arbejder med kalibrering inden for tryk og masse. Han har desuden stor erfaring inden for kalibrering af moment og kraft, samt rådgivning og undervisning inden for disse områder.

Har du faglige spørgsmål, så kontakt:
Andre kigger også på