Condensing units

Lasse  Søe

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 12 69.

Condensing units

Condensing units

Ecodesignkravene for condensing units (kondenseringsaggregater) trådte i kraft den 1. juli 2016. EU Direktivet 2009/125/EC fastsætter påkrævede minimumskrav for kondenseringsaggregaters energieffektivitet.

Kravene er defineret som enten en minimums COP (coefficient of performance) eller en minimums SEPR (seasonal energy performance ratio), hvilket afhænger af enhedens nominelle ydelse.

Condensing units inddeles i to undergrupper

  • Enheder med lav temperatur svarende til en mættet fordampningstemperatur på -35°C
  • Enheder med middel temperatur svarende til en mættet fordampningstemperatur på -10°C

Hvis condensing units med lav temperatur har en kapacitet på mere end 2kW, anvendes generelt SEPR kravene, hvorimod COP kravene generelt anvendes ved en kapacitet lavere end 2kW. Drejer det sig om enheder med middel temperatur, så skelnes der på samme vis mellem kravene ved 5kW.

Bemærk venligst, at fra den 1. juli 2018 vil ecodesignkravene stige fra det eksisterende 2016-niveau.

Testfaciliteterne overholder gældende EU regler og krav. Faciliteterne består af to testopstillinger og et klimakammer, som er specialdesignet til test af condensing units. Testopstillingerne omfatter nominelle kapaciteter op til 50kW, og de er designet til anvendelse med forskellige kølemidler, f.eks. R744, R410A, R404A, R134A m. fl.

Akkreditering

Køletekniske Laboratorium er akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17020 og er ISO9001 certificeret i henhold til dansk lovgivning. Laboratoriefolkene er certificerede køleteknikere, hvilke betyder, at laboratoriet kan bl.a. håndtere installation, tømning og fyldning af condensing units.

Avanceret testfaciliteter

Klimakammeret er designet til lufttemperaturer, der varierer fra 5°C til 43°C. Dette gør det muligt at lave SEPR-målinger på condensing units.

Fordampningssystemet er designet til både middel (-10°C) og lav (-35°C) fordampningstemperaturer. Enhedens kapacitet måles direkte i kølekredsen og valideres herefter gennem en anden måling på fordamperens brine-side.

Laboratorieydelser

Vores eksperter og specialister har stor erfaring med teknologier, standarder og markedsforhold samt potentialer for condensing units.

Har du brug for rådgivning eller test af condesing units?

Kontakt os for at høre mere om dine muligheder inden for f.eks.:

  • Test iht. EN 13215 og EN 13771
  • Test iht. EU Forordning 2015/1095
  • Produktudvikling og -optimering
  • Unikke testopstillinger og -installationer tilpasset dine behov
  • Overlevelsestest af condensing units

Her kan du læse mere om vores aktiviteter inden for køleteknik.

Pris

Kontakt os for et tilbud på de forskellige opgaver.