DEL - Data Energy Lab - HVAC's IoT, Big Data and BMS system lab

Asger Skød Søvsø

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 31 91.

Data Energy Lab

DEL - Data Energy Lab - HVAC's IoT, Big Data and BMS system lab

Data Energy Lab er særligt målrettet udvikling af databaseret styringer, herunder IoT arkitektur, sensor-teknologier, datahåndtering, intelligente styringer, machine-learning og adaptive modeller.

Her udvikles og dokumenteres HVAC-teknologier og bygningskomponenter med tilhørende styringer og brugerflader under realistiske forhold i kontorlokaler. Fokus er på at teste og designe både hardware og software til intelligente løsninger. 

Data Energy Lab er både et fleksibelt teknisk laboratorium og et "living lab" for IoT løsninger, nyttiggørelse af Big Data og intelligent styring i kontorbyggeri. Kontorrummene udgør en veldokumenteret ramme for udviklings- og dokumentationsopgaver. De fleksible installationssystemer og den dynamiske facade sikrer, at typiske situationer fra kontorbyggeri kan opbygges og danne grundlag for arbejdet med bæredygtig teknologi.

Laboratoriets installationer er alle koblet op på en fælles og åben cloudbaseret styringsplatform. Dette betyder at ventilation og varme, åbning af vinduer, solafskærmning mv. inkluderes i en samlet styring. Laboratoriet er udstyret med en lang række sensorer som bruges til styring og validering af effekten af styringsstrategier, fx på indeklimaet, brugeradfærd og energiforbrug.

Data genereret i laboratoriet kan løbende gøres tilgængelige for samarbejdspartnere via eksempelvis API eller MQTT. Ligesom det er muligt at etablere en ekstern styring.

Lab services
Vores eksperter og specialister har en omfattende opdateret ekspertise indenfor teknologier, standarder, markedsvilkår og potentialer for IoT produkter, indeklima, ventilation, CTS og prædiktiv styring. Vi tilbyder rådgivning og projektsamarbejde indenfor:

 • Udvikling af intelligente løsninger indenfor HVAC
 • Elektronik udvikling
 • Test af sammenspil mellem IoT- og smart-produkter som enkelt producent eller i samspil med andre
 • Test af prædiktive styringer
 • Ventilation (mekanisk, naturlig, hybrid, behovsstyret og personlig)
 • Opvarmning (luftvarme, gulvvarme, konvektorer)
 • Solafskærmning (fast, bevægelig, integreret i vinduer)
 • Køling (kølelofter, -bafler, naturlig køling)
 • Varme-/kuldeakkumulering
 • Fleksibelt energiforbrug

Eksempler på udviklingsopgaver

 • Solafskærmning og rudekonstruktioner til dynamiske facader
 • Udvikling af styringsplatform til varme-/køleelementer og ventilation
 • Tilstandsbaseret vedligehold af ventilationsanlæg
 • Prædiktiv styring af ventilation, varme og energilagering
 • Udvikling af intelligent samstyring af vinduer, ventilation og varme, ved brug af IoT sensorer
 • Udvikling af dataopsamling for eksisterende installationer
 • Ventilation - indblæsning og udsugningsformer samt komponenter, herunder træk fri indblæsning af luft via bl.a. sivelofter eller -felter og optimering af diffusor udformning og placering
 • Hybrid ventilation – kombinationer af mekanisk og naturlig ventilation og krav til anlægsudformning
 • Behovsstyret varme og ventilation (varme, køling, fugt, CO2, luftkvalitet)
 • Kølelofter, -bafler og fancoils (trækgener, effektivitet og energiforbrug, samspil med ventilationsanlæg, dimensioneringsgrundlag)
 • Styring af indeklima (varme, køling, ventilation og solafskærmning igennem IoT-komponenter)

Læs mere