Projekt - Tilstandsbaseret vedligehold af ventilationsanlæg

Pia  Rasmussen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 11 89.

Projekt - Tilstandsbaseret vedligehold af ventilationsanlæg

Projektet har udviklet, testet, demonstreret og evalueret IoT-baseret driftsovervågning, som led i et ressourcebesparende servicekoncept til eksisterende og nye ventilationsanlæg.

Gennem løbende overvågning af ventilationsanlæggets komponenter og energiforbrug, er det muligt i langt højere grad end nu at sikre stabil og energiøkonomisk drift af ventilationsanlæggene.

Læs rapport

Det bliver f.eks. muligt for den driftsansvarlige og dermed serviceteknikeren at få besked i passende tid inden et filterskift, baseret på en beregning af restlevetid ud fra aktuelt tryktab.

Ventilationsanlæg

Desuden får virksomhedens egen serviceorganisation eller et servicefirma online drifts- og energidata for det enkelte ventilationsanlæg, og kan dermed til stadighed følge driftskonditionerne for de komponenter, der har energimæssig betydning og kan derved sikre at ventilationsanlæggene driftes energioptimalt.

Endelig udnyttes IoT sensorerne på en sådan måde, at virkningsgrader og korrekt funktion af ventilationsanlæggenes komponenter såsom blæsere, køle- og varmeflader og varmegenvinding overvåges, så der kan gribes ind ved fejlfunktion af f.eks. flader og varmegenvinding, eller ved faldende virkningsgrad af blæsere.

Til det formål er der udviklet et diagnoseværktøj, der online giver den driftsansvarlige meddelelser om uregelmæssigheder, der har energimæssig konsekvens, den sandsynlige årsag hertil, samt forslag til handling der optimerer anlægsdriften, så ventilationsanlæggene til stadighed driftes energioptimalt.

Projektet er finansieret af ELFORSK programmet, og er udført af Teknologisk Institut, IBM, JT3, DEAS og IDA Mødecenter.