Kurser - Energi og Klima

Søren  Iversen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 24 80.

Undervisning - PC

Kurser - Energi og Klima

Læs her om dine muligheder for komme på kursus, uddannelsesforløb og efteruddannelse inden for områderne energi, klima og byggeri på Teknologisk Institut.

Du er altid garanteret undervisning på højt niveau med vores erfarne undervisere.

Energioptimering, indeklima og optimal drift af systemer og anlæg er i fokus på Teknologisk Instituts kursusprogram
Teknologisk Instituts kurser, konferencer og temadage har hvert år mere end 15.000 deltagere og dækker et bredt spektrum af områder, bl.a. om energi, byggeri, kalibrering og måleteknik, hvor aktuelle emner også behandles. Eksempelvis er der på energiområdet lagt vægt på kurser, der fokuserer på muligheder for at reducere energiforbruget – både i forbindelse med etablering, drift og vedligehold.

Se alle vores kurser inden for energi, klima og byggeri 

Energivejledning
Det ligger et stort energisparepotentiale især i den eksisterende bygningsmasse og det potentiale har Teknologisk Institut fokuseret på i forbindelse med kurserne Energivejledning – Klimaskærm og Energivejledning – Installationer. Næsten 3.500 deltagere har gennemgået denne uddannelse og de kan nu kalde sig energivejledere. Da efterspørgslen fortsætter med uformindsket styrke, har Teknologisk Institut sat en række af disse populære kurser på programmet.

Efteruddannelse af driftsfolk
Det bedste en kommune kan sætte i gang er efteruddannelse i energirigtig drift og optimal ventilation. Efteruddannelse af kommunens driftsfolk er tjent hjem på mindre end 1 år - det viser erfaringer fra Københavns Kommune. Teknologisk Institut har bl.a. stået for uddannelsesaktiviteterne i Københavns Kommune og har masser af erfaringer på området. Instituttet har nu udviklet kurser målrettet andre kommuner i Danmark.

Stort udbud af kurser
Det er Teknologisk Instituts mål at tilbyde den bedste efteruddannelse – en uddannelse, der giver værdi for både medarbejdere og virksomhed. Man lægger på Instituttet vægt på at videregive den rette teoretiske viden og praktiske erfaring, som klæder deltagerne på til bedre at kunne imødekomme de udfordringer og skærpede krav, der præger dansk erhvervsliv i dag.

Der er også fokus på Instituttets kurser inden for måleteknik og kalibrering. Her får man som deltager en teoretisk og praktisk uddannelse, der giver en god basis for at opbygge måletekniske set-ups samt udføre valide og korrekte målinger eksempelvis i forbindelse med energibesparende foranstaltninger. Kurserne spænder helt fra basale kurser som ”Introduktion til metrologi” til specialiserede kurser som ”Måling af mikrofluidik”. Indholdet i kurserne omfatter bl.a. emner som håndtering af enheder, måleprincipper og måleudstyr, valg af måleudstyr til forskellige installationer samt kalibreringsprincipper og usikkerhedsanalyse.

Individuelle kurser
Teknologisk Institut leverer også kurser og uddannelsesforløb specielt tilpasset aktuelle behov. Kurserne kan være af teoretisk eller praktisk karakter – eller en kombination af begge dele. Virksomheder kan vælge at lægge deres medarbejderundervisning ud til Teknologisk Institut – det giver en dynamisk og effektiv efteruddannelse, hvor kvaliteten altid er i fokus. En anden effektiv måde at gennemføre medarbejderuddannelse på er den mere ad hoc-prægede løsning, hvor man fra gang til gang selv vurderer behovet og sammensætter ønskerne til et specifikt kursus eller uddannelsesforløb. Det kan fx arrangeres som workshop, hvor teorien afprøves direkte på virksomheden. Der er stort set ingen begrænsninger for emner, varighed, tidspunkter og målgruppe.