Ventilation i skoler og kontorer

Pia  Rasmussen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 11 89.

vagn ventilation lille web

Ventilation i skoler og kontorer

Efterhånden som der gennem tiden er stillet stadig højere krav til bygningers energieffektivitet er bygninger blevet mere tætte. Det medfører til tider at der opstår problemer med for høj temperatur eller manglende udluftning, så CO2 indholdet bliver højt. I andre tilfælde opstår der kulde eller træk fra de ventilationssystemer som skal sørge for godt indeklima. De meste udbredte indeklimaproblemer er at for høj indetemperatur, at der er stor forskel indetemperaturen forskellige steder i bygning og at der opstår trækgener. Hvis der er høj indetemperatur føles det ofte som ”tung luft” og tegn på manglende ventilation.

Teknologisk Institut har meget stor erfaring i at identificere og løse indeklimaproblemer, og har gennem tiden bistået mange både private og offentlige bygningsejere med at løse indeklimaproblemer i f.eks. kontorbygninger, hospitaler, skoler og daginstitutioner.

Vi tilbyder at udføre en undersøgelse, som kan afklare årsagen til generne for derved at give konkrete bud på, hvordan man kan løse problemet på den bedst mulige måde. Vi foretager altid en indledende uforpligtigende gennemgang for at konstatere om indeklimaet kan forbedres, hvor vi stikprøvevis registrerer en række forhold, som er væsentlige for indeklimaet.

Hvis det på baggrund af den indledende gennemgang konstateres at indeklimaet kan forbedres væsentlig iværksættes en undersøgelse, hvor en række indeklimaparametre som temperatur, CO2- niveau og træk/kulde måles. Desuden undersøges indflydelse på indeklimaet fra bygningens facader, døre og vinduer samt fra ventilations- og varmeanlæg, så tilstanden af det nuværende indeklima konstateres og der kan opstilles konkrete forslag til hvordan indeklimaet kan forbedres.

Vi kan desuden bistå ved lydmålinger bl.a. til eftervisning af om Bygningsreglementets krav til lydniveauer fra tekniske installationer er overholdt. Desuden kan Teknologisk Institut rådgive om hvordan eventuelle eksisterende lydgener kan minimeres og hvordan fremtidige lydgener kan undgås.

Hvad kan Teknologisk Institut hjælpe dig med?