District Energy Innovation Lab - DEIL

Morten Gottlieb Warming-Jespersen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 27 97.

District Energy Innovation Lab - DEIL

Test og udvikling af grønne løsninger til fjernvarme og - køling.

DEIL er et nystartet tilbud til fjernvarmebranchen, hvis formål er at understøtte branchens grønne profil og dens løsninger gennem test og dokumentation. Aktørerne bag DEIL er Teknologisk Institut og Fjernvarmens Udviklingscenter.

Over 40% af fjernvarmeproduktionen sker med CO2-neutrale brændsler, bl.a. halm.

Vores vision er at blive fjernvarmebranchens naturlige, uvildige dokumentationspartner. Det gælder både dokumentation af nye løsninger til den danske fjernvarmebranche og internationalt anerkendt dolumentation til understøttelse af eksport af fjernvarme- og fjernkølingsteknologi.

Vores ambition er at etablere en international standard for afprøvning af komponenter og koncepter i fjernvarmesystemer.

Målgruppen er fjernvarmeværker, komponentproducenter, rådgivere og demonstrationsprojekter.

Kunderne kan være:

  • Leverandører/ fjernvarmeselskaber, der skal have foretaget afprøvninger
  • Leverandører, der ønsker deres produkt afprøvet i et fjernvarmesystem. DEIL kan finde egnede testsites.
  • Igangværende eller kommende EUDP-projekter med måle- eller dokumentationsbehov. Derved kan kravet om formidling og deling af viden opfyldes.

Green Labs DK (Energistyrelsen) har bevilget 15 mio. kr. til investering i nyt udstyr. Tilskuddet videregives til kunderne i DEIL, så de derved kan reducere omkostningerne til måling og dokumentation.

DEIL´s ydelser er test af komponenter og systemløsninger. Se mere på side 2 og 3.
Faciliteterne kommer til at bestå af:

  • Fast laboratorieudstyr
  • Mobilt måleudstyr

Der er tale om et dynamisk laboratorium, der løbende kan tilpasses og understøtte de aktuelle behov for test og dokumentation.

VA hallens testfaciliteter

Teknologisk Institut tilbyder veludstyrede test- og dokumentationsfaciliteter.