Kemisk analyse - ler, mørtel og tegl

Andreas Munch Thiel

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 24 75.

Ler og mørtel

Kemisk analyse - ler, mørtel og tegl

Det kemiske laboratorie i Murværkscenteret hos Teknologisk Institut udfører en lang række af kemiske analyser på ler, tegl mørtel og andre murværksrelaterede materialer.

Analyser foretages både på prøver fremsendt til laboratorier samt på prøver udtaget under opgaver omkring skadesudredning.  

Analyserne udføres akkrediteret efter gældende danske og europæiske standarder samt efter interne metoder udviklet på baggrund af problemstillinger observeret for danske murværksmaterialer.

Laboratoriet udfører følgende analyser:

 • Indhold af sulfat, chlorid og fluorid efter interne metoder (akkrediteret)
 • pH-bestemmelse efter ISO 4316 (akkrediteret)
 • Fugtindhold og glødetab efter interne metoder (akkrediteret)
 • Opløselige salte i tegl efter DS/EN 772-5 (akkrediteret)
 • Vandopløselig chlorid i mørtel efter DS/EN 1015-17 (akkrediteret)
 • Hærdningsgrad af mørtel efter intern metode (akkrediteret)
 • Sammensætning af mørtel (mørtels blandingsforhold) efter intern metode (akkrediteret)
 • Kalk- og vandindhold i frisk kalkmørtel efter intern metode (akkrediteret)
 • Renhedsbestemmelse for kalk efter intern metode (akkrediteret)
 • Kalkindhold i ler samt kalkkorn over 0,25 mm efter intern metode (akkrediteret)
 • Kornstørrelsesfordeling af ler med sedigraph

For murværksprøver udtaget under skadesudredning foretages bl.a. følgende analyser:

 • Hærdningsgrad og hærdningsbetingelser for mørtel
 • Vurdering af afskalninger af sten og forvitring af mørtelfuger
 • Renseforsøg for misfarvet murværk
 • Kemisk sammensætning af misfarvninger med energidispersiv røntgenanalyse (EDX)
 • Vurdering af afsyring samt afsyringsrisiko
 • Undersøgelse af imprægneret murværk
 • Tæthed af murværk – optag af vand samt frigivelse af fugt
 • Tilstand af begitning eller engoberede mursten

Desuden foretages diverse analyser med mikroskopi. Disse analyser er nærmere beskrevet her

Du er velkommen til at ringe for yderligere information, priser eller en snak om mulighederne for at udføre andre analyser end de ovenfor nævnte eller for lignende tests på andre materialer.