Måling af vand- og energiflow

Anders Koustrup Niemann

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 28 84.

Målingafvandogenergiflow

Måling af vand- og energiflow

Vi foretager måling og kalibrering af vand- og energiflow samt anden prøvning med vandflow ved varierende temperaturer.

Flowlaboratoriet på Teknologisk Institut har gennem adskillige år ydet hjælp til varmeværker, målerproducenter, procesindustri, medicinalvirksomheder, m. fl. angående flow- og energimåling. Flowlaboratoriet er udpeget af Sikkerhedsstyrelsen til Primærlaboratorium for Vandflow og deltager i internationalt samarbejde, bl.a. gennem EURAMET. Laboratoriet er en del af det danske "Centre of excellence" for flowmåling, Flowcenter Danmark.

Hvad kan Teknologisk Institut hjælpe dig med?

Vi tilbyder kalibrering af flow- og energimålere samt strømningstekniske målinger for ventiler, regulatorer, pumper mv. op til rørdimension 300 mm. Kapaciteten er op til 500 m3/h, og specielt kan vi tilbyde kalibrering ved vandtemperaturer fra 4 oC til 85 oC. Vi er desuden bemyndiget til kontrolmåling og verifikation af vand- og fjernvarmemålere og foretager typeprøvning i henhold til OIML R-75 og DS/EN 1434.

Vi udfører kalibrering af

 • Magnetiske induktive målere
 • Vortex-målere
 • Turbinemålere
 • Vingehjulsmålere
 • Voltmann målere
 • Fortrængningsmålere
 • Ultralydsmålere
 • Coriolisflowmålere
 • Blænde- og venturimålere
 • Fjernvarmemålere

For specifikation af akkrediteret måleområde og måleevne se her:

Vi rådgiver om:

 • Valg af målemetoder og instrumentering
 • Systematisk vedligehold og kalibrering af flowmåleudstyr
 • Usikkerhedsanalyse

Referencer:

 • Pilotlaboratorium for BCR-ringkalibrering med deltagelse af laboratorier fra 11 lande, bl.a. PTB fra Tyskland, NEL  fra Storbritannien og SP i Sverige
 • Koordinerende laboratorium i den danske ringkalibreringsordning
 • Deltagelse i flere internationale projekter og ringkalibreringer
 • Prøvning og kalibrering af målere for industrien, målerproducenter, varmeværker og målerværksteder
 • Deltagelse i dansk og internationalt standardiseringsarbejde
 • Tryktabs- og kapacitetsmålinger på ventiler, haner og andet udstyr
 • Primærlaboratorium for vandflow (volumen, masse og energi).
 • www.daniamet.dk
 • Flowcenter Danmark

Links: