Prøvning af frisk, hærdnende og hærdnet beton - Metodeliste

Gitte Normann Munch-Petersen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 32 45.

Prøvning af frisk, hærdnende og hærdnet beton - Metodeliste

Metodelisten viser udvalgte prøvninger inden for frisk, hærdnende og hærdnet beton.
Vi kan også udføre prøvning efter standarder, der ikke er anført i listen. Specielt kan her nævnes de standarder, der knytter sig til DS/EN 206-1 Beton - Del 1: Specifikation, egenskaber, produktion og overensstemmelse og DS 2426 Beton - Materialer - Regler for anvendelse af EN 206-1 i Danmark.

Kontakt os for yderligere information.

Frisk beton

PrøvningsmetodeStandardAkkr. 1)
Afbinding

DS 423.17
NT BUILD 197

+
+

Chloridindhold, frisk betonDS 423.19

+

Densitet, frisk beton

DS/EN 12350-6
DIN 1048

+
+

Flow tableDS/EN 12350-3
DS/EN 12350-5

+
+

Luftindhold, frisk betonDS/EN 12350-7
DIN 1048
ISO 4848

+
+
+

PrøveudtagningDS/EN 12350-1

+

SætmålDS/EN 12350-2
ISO 4109

+
+

UdbredelsesmålDS/EN 12350-5
DIN 1048

+
+

Vandseparation - bleedingDS 423.18
NT BUILD 198

+
+

VebetalDS/EN 12350-3

+

Hærdnende beton

 

PrøvningsmetodeStandardAkkr. 1)
Autogent svindTI-B 102-
Forseglingsmidlers virkningsgradTI-B 33-
Krybning i tidlig alderTI-B 102-
Spaltetrækstyrke udvikling
(½, 1, 2, 3, 7, 14 og 28 døgn)
DS/EN 12390-6+
Temperaturudvidelseskoefficient udviklingTI-B 101-
Trykstyrke- og E-modul udvikling
(1/4, 1, 2, 3, 7, 14 og 28 døgn)
DS/EN 12390-3
og DS 423.25
-
Varmeudvikling (høkasse)NT BUILD 388+

Hærdnet beton

 

PrøvningsmetodeStandardAkkr. 1)
AftræksprøvningNT BUILD 365-
Chloride Penetration, acceleratedNT BUILD 443+
Chloridindhold, hærdnet betonTI-B 9
DS 423.28
+
+
Chloridpermeabilitet 2)AASHTO T277-831
ASTM C 1202
+
-
DensitetDS/EN 12390-7
NT BUILD 207
DIN 1048
+
+
+
ElasticitetsmodulDS 423.25
NT BUILD 205
DIN 1048
+
+
+
Frostresistens 2)SS137244 +
SS137245
+
Fugtbestemmelse, relativ fugtighed over beton--
Kapillær vandmætningsgrad 2)TI-B 17-
Luftporemåling af hærdnet beton

DS/EN 480-11
ASTM C 457

+
+
MikrosilicaklumperDS 423.36+
Mørtelanalyse
(KC mørtel, sammensætning)
NT BUILD 370-
SpaltetrækstyrkeDS/EN 12390-6
DIN 1048
+
+

Strukturanalyse af hærdnet beton
(makro + mikro)
- Indre stabilitet
- Betonsammensætning
- Pastahomogenitet
- Pasta- og vedhæftningsrevner
- KomprimeringsgradDS 423.41
DS 423.42
DS 423.43
DS 423.44
DS 423.45+
+
+
+
+
TemperaturudvidelseskoefficientTI-B 101+
TrykstyrkeDS/EN 12390-3
DIN 1048
NT BUILD 203
ISO 4012
+
+
+
+
VanddampdiffusionNT BUILD 369-
Vandpenetration 2)pr EN-ISO 7031
DIN 1048
+
+
VægtforskelDS 423.35+

1) Udføres som akkrediteret prøvning

2) Særlige krav til prøveemne størrelse