Prøvning af træs holdbarhed - Normer og standarder

Kontakt os

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 23 00.

Prøvning af træs holdbarhed - Normer og standarder

Normer og standarder for træ, træbeskyttelse og naturlig holdbarhed

Teknologisk Institut, Træ deltager aktivt i norm og standardiseringsarbejdet indenfor

 • Normer: Den danske Trænorm : DS 413 'Trækonstruktioner' og den europæiske trænorm EUROCODE 5.
 • Standardisering: CEN/TC 38- Durability of wood and derived materials.
 • Standarder: Laboratoriet er akkrediteret af Danak under akkreditering nr. 2, til at udføre prøvning i henhold til følgende standarder. DS (danske), EN (europæiske), DIN (tyske), NTR (nordiske).

Tidligere daterede versioner af de angivne standarder er endvidere dækket af akkrediteringen.

STANDARDER: GENERELT (akkreditering nr. 2)

 • NTR dokument nr. 1 - Nordiske træbeskyttelsesklasser
 • NTR dokument nr. 2 - Nordiske regler for godkendelse af midler
 • NTR dokument nr. 3 - Nordiske regler for kvalitetskontrol og mærkning
 • NTR inf. nr. 23/90 - Vurdering af stave
 • CEN/TC 38 N 1214 - Test methods for determining the natural durability of solid wood against wood-destroying fungi
 • IEC 68-2-10 - Grundlæggende miljøprøvninger
 • DS/EN 84 - Udvaskning
 • DS/EN 113 - Bacidiomycenter, prøveemner + impr.
 • EN 152-1 - Blåsplintsvampe, emner + impr.
 • EN 152-2 - Blåsplintsvampe, emner + impr.
 • DS/EN 212 - Prøvetagning af imprægneringsmidler og præparering til analyse
 • DS/EN 252 - Feltprøvning i jord
 • DS/EN 330 - Feltprøvning over jord (L-joints)
 • EN 335-1 - Holdbarhed af træ og træbaserede produkter. Risikoklasser for biologisk nedbrydning. Generelt
 • EN 335-2 - Anvendelse af massivt træ
 • EN 335-3 - Anvendelse af træbaserede plader
 • DS/EN - 350-1 Prøvning af træs naturlige holdbarhed
 • DS/EN - 351-1 og 2 Prøvetagning af imprægneret træ
 • EN 460 - Træ og træbaserede produkters holdbarhed
 • EN 599-1 - Biologisk prøvning af imprægneringsmidler
 • DS/ENV 807 - Træbeskyttelsesmidler. Bestemmelse af forebyggende effektivitet mod Soft Rot svampe og mikroorganismer i jord. Laboratoriemetode
 • RAL-GZ 830 - Holzschutzmittel Gütesicherung: Güte und Prüfbestimmungen für Holzschutzmittel
 • ENV 839 - Træbeskyttelsesmidler. Bestemmelse af den beskyttende effektivitet med trænedbrydende svampe (Basidiomycetes)
 • DS/EN 927-3 - Maling og lak feltprøvning
 • ENV 1250-2 -Tab af aktivstoffer ved udvaskning
 • ISO 3130 - Træ: Fugtindhold
 • ISO 3131 - Træ: Densitet
 • DS/EN/ISO 3696 - Vand til analytisk laboratoriebrug. Specifikation og prøvningsmetoder
 • BS 3900-G6 - Fungal growth. Standard method for test of paints
 • CEN/TS 12037 - Feltprøvning over jord (Lap-joint)
 • ENV 12038 - Træ og træbaserede produkters holdbarhed - Træbaserede plader
 • ENV 12404 - Holdbarhed af træ og træbaserede produkter
 • DIN 52161, del 3 - Fyrrekerne og flour
 • Metode 1 - Mykologisk prøvning iht. modificeret EN 113
 • Metode 2 - Prøvningsforløb ved prøvning ith EN 113, evt. modificeret
 • Metode 3 - Standard method for test of fungal growth in and deterioration of insulation materials

 

 

Test panels at 45deg south
Maling og lak feltprøvning (DS/EN 252)

Derudover kan der foretages analyser i henhold til følgende standarder i samarbejde med andre centre på instituttet.

STANDARDER: Øvrige
DS/EN 20-1 - Træbeskyttelsesmidler. Bestemmelse af den forebyggende virkning mod Lyctus brunneus (Stephens) "Den brune Splintvedbille". Del 1: Overfladebehandling (laboratoriemetode)

 • DS/EN 20-2 - Træbeskyttelsesmidler. Bestemmelse af den forebyggende virkning mod Lyctus brunneus (Stephens) "Den brune Splintvedbille". Del 2: Imprægneret træ (laboratoriemetode)
 • DS/EN 21 - Træbeskyttelse. Bestemmelse af giftværdier mod Anobium punctatum (de Geer). Laboratoriemetode
 • DS/EN 22 - Træbeskyttelsesmidler. Bestemmelse af bekæmpelsesvirkningen imod store larver af Hylotrupes bajulus (Linnaeus). (Husbukke). Laboratoriemetode
 • DS/EN 46 - Træbeskyttelsesmidler. Bestemmelse af den forebyggende virkning mod nyklækkede larver af Hylotrupes bajulus (Linaeus). Husbuk. Laboratoriemetode
 • DS/EN 47 - Træbeskyttelsesmidler. Bestemmelse af giftværdier mod larver af Hylotrupes bajulus (Linnaeus). Husbuk. Laboratoriemetode
 • DS/EN 48 - Træbeskyttelse. Bestemmelse af midler til udryddelse af larver af Anobium punctatum (de Geer). Almindelig borebille. Laboratoriemetode
 • DS/EN 49-1 - Træbeskyttelsesmidler. Bestemmelse af den bekæmpende virkning mod æglarver af Almindelig Borebille, Anobium punctatum (De Geer). Del 1: Anvendelse ved overfladebehandling (Laboratoriemetode)
 • DS/EN 49-2 - Træbeskyttelsesmidler. Bestemmelse af den bekæmpende virkning mod æglarver af Almindelig Borebille, Anobium punctatum (De Geer). Del 2: Anvendelse ved imprægnering (Laboratoriemetode)
 • DS/EN 73 - Træbeskyttelsesmidler. Accelereret ældning ved afdunstning
 • DS/EN 117 - Træbeskyttelsesmidler. Bestemmelse af giftgrænseværdier mod Reticulitermes santonensis de Feytaud (Jordboende termitart). Laboratoriemetode
 • DS/EN 118 - Træbeskyttelsesmidler. Bestemmelse af forebyggende effekt mod Reticulitermes santonensis de Feytaud (jordboende termiart). Laboratoriemetode
 • DS/EN 273 - Træbeskyttelsesmidler. Bestemmelse af den bekæmpende virkning mod Lyctus brunneus (Stephens) "Den brune Splintvedbille" (laboratoriemetode)
 • DS/EN 370 - Træbeskyttelsesmidler. Bestemmelse af bekæmpende virkning mod Anobium punctatum (De Geer) almindelig borebille. Laboratoriemetode
 • DS/EN 927-1 - Malevarer. Træbeskyttelsesmidler og malingsystemer til udendørs træ- Del 1: Klassifikation og udvælgelse