Prøvning af træs holdbarhed - Prøvning

Kontakt os

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 23 00.

Prøvning af træs holdbarhed - Prøvning

Standarder: DS (danske), EN (europæiske), DIN (tyske), NTR (nordiske).

Logo for Dansk Akkreditering (DANAK)Akkrediteret: Laboratoriet er akkrediteret af Danak under akkreditering nr. 2, med følgende akkrediteringsområder:

 • Kvantitativ prøvning af imprægneringsmidlers sammensætning
 • Kvalitativ prøvning for imprægneringsstoffer i træ
 • Prøvning af imprægneret træs kvalitet med hensyn til beskyttelse mod biologisk nedbrydning
 • Prøvning af træimprægneringsmidlers udvaskelighed
 • Prøvning af materialer og produkters evne til at modstå angreb eller begroning af svampe, bakterier og alger
 • Prøvning af træs og imprægneret træs varighed i og over jord
 • Prøvning af træs og imprægneret træs varighed i kontakt med jord
 • Bestemmelse af fugtindhold i træ
 • Bestemmelse af densitet i træ

Dokumentation: Prøvningsaktiviten omfatter endvidere udarbejdelse af produktoverenstemmelseserklæringer i henhold til de europæiske produktstandarder for træbeskyttelse (CEN/TC 38 - Durability of wood and derived materials).

Notification: Laboratoriet er notificeret af By- og Boligministeriet til den anførte aktivitet i henhold til det europæiske byggevaredirektiv (CPD-Construction Product Directive).

Prøvningsfaciliteter: Teknologisk Institut, Træs laboratorium for træbeskyttelse råder over følgende prøvningsfaciliteter:

 • Nordisk feltforsøgsområde
 • Tropisk feltforsøgsområde
 • Vejeudstyr
 • Konditioneringskamre
 • Vakuum og trykkamre
 • Forsøgstørreovne
 • Laboratorietørrestue
 • Biologiske laboratorietest

Andre prøvningsaktiviteter: Laboratoriet udfører i øvrigt eksterne konsulentopgaver eksempelvis i forbindelse med registrering af tørrestuer og kontrolordninger for imprægneringsanlæg.

Exponering af facadebeklædningerEksponering på nordisk feltforsøgsområde.

Exponering i MalaysiaEksponering i tropisk feltforsøgsområde (Malaysia)