Solenergilaboratoriet

Ivan  Katic

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 24 82.

Billedet viser en mand, som er ved at inspicere et tag med solceller.

Solenergilaboratoriet

Solenergilaboratoriet udfører avancerede test og prøvninger af komponenter og anlæg. Laboratoriet råder blandt andet over udstyr til energimæssig karakterisering af solcellemoduler samt et klimakammer til test af kvaliteten af solcellemodulers samling. Herudover udfører vi visse (destruktive) test af materialerne i solcellemoduler og solfangere.

Vi tilbyder unikke test af komponenter og anlæg, som er tilpasset netop dine behov og ønsker baseret på meget stor teoretisk viden og mere end 20 års erfaringer i praksis.

Test af solvarme og solceller

Teknologisk Institut har siden 1982 udført målinger på solenergianlæg, først solvarme og siden solcellemoduler og tilhørende komponenter. Laboratoriet råder over en stor ekspertise, som er nødvendig for at måle og vurdere anlægsydelse og holdbarhed, og det spiller en stor rolle i vores rådgivning og kvalitetssikring af solcellemoduler og anlæg. Vores specialister har stor viden om termisk og elektrisk udnyttelse af solenergi og udfører målinger og evalueringer af anlæg og komponenter, både på anlægsstedet og i vores laboratorium.

Vi udfører test af solcellemoduler bl.a. i overensstemmelse med procedurerne beskrevet i standarderne IEC 61215 og IEC 61246, der fastsætter krav til konstruktion, kvalifikation og typegodkendelse af moduler med krystallinske silicium-solceller, hhv. med tyndfilm.

Forskning og udvikling

Solenergilaboratoriet spiller en central rolle i vores deltagelse i en lang række forsknings- og udviklingsprojekter, da vi her har mulighed for at teste og analysere produkter og teknologier. Vi deltager i både nationale og internationale projekter, som omhandler solenergi, primært med fokus på brug af solceller og solvarme.

Vi tilbyder kvalificeret rådgivning om design og udvikling af komponenter og anlæg, og herudover samarbejder vi med danske og internationale myndigheder og producenter om udvikling af metoder, test og produkter samt teknologier. Vi har således opbygget en solid basis for at finde frem til den bedste løsning for vores kunder.

Hvis du har en god ide til et projekt eller gerne vil deltage i et projekt, er du velkommen til at kontakte os. Vi behandler din henvendelse fortroligt.

Hvad kan Teknologisk Institut hjælpe dig med?

  • Måling af strømspændingskarakteristik for solcellepaneler eller hele anlæg

Måling af strømspændingskarakteristik for solcellemoduler eller anlæg kan f.eks. bruges som verifikation af fabrikantens data i forbindelse med afleveringsforretning. Målingen gennemføres med en PVPM6020 solcelletester og kan udføres i laboratoriet eller som feltmåling. I tilfælde af dårligt målevejr har vi adgang til en flash tester for modultest. Apparatet kan måle op til 20A/1000 V.

Billedet viser en kurve fra et anlæg med fejl - måling af strømspændingskarakteristik for solcellepaneler eller hele anlæg.

Eksempel på en målt kurve fra et anlæg med fejl.

  • Visuel inspektion af solfangere og solcellemoduler

Ved visuel inspektion har vi erfaring med, hvilke detaljer der kan have betydning for solfangernes og solcellemodulernes holdbarhed og levetid, herunder materialevalg og præcision i forhold til montage og forsegling mod vejrlig.

  • Måling af materialers emissionskoefficient

Solfangeres energieffektivitet afhænger i høj grad af absorberens evne til at forhindre varmeudstråling. Denne egenskab kan fastlægges ved laboratoriemåling af en prøve på cirka 5 x 5 cm2.

  • Termografering af solcellepaneler

Termografering af solcellemoduler kan give nyttig information om produktets kvalitet og ensartethed af celler. Uensartede solceller kan medføre lokal opvarmning, hvilket går ud over produktets levetid. Metoden bruges både på enkelt moduler og hele anlæg i det omfang, som der er tilstrækkelig gode adgangsforhold til.

Billedet viser termografering af solcellemoduler.

Eksempel på hot-spot måling ved hjælp af termografering.

  • Måling af elektrisk isolationsevne med højspændingskilde

Ved måling af elektrisk isolationsevne med højspændingskilde påføres en høj spænding på solcellemodulets tilslutningsklemmer og overgangen til rammen måles. Specielt i større solcelleanlæg, hvor spændingen kan komme op på 1000 V, er det vigtigt at kunne dokumentere, at isolationen er i orden.

  • Test af solcellemoduler i klimakammer (85°C og 85% luftfugtighed)

De vigtigste faktorer ved nedbrydning af solcellemoduler består af varme og fugt. Klimakammeret er en vigtig del af certificeringen af solcellemoduler i henhold til IEC 61215 og IEC 61246. Modulets ydelse måles før og efter påvirkning i klimakammeret, og der foretages en visuel inspektion.

  • Gennemgang af dokumentation for komponent eller anlæg

Kritisk gennemgang af dokumentationen er meget vigtig i en kvalitetsvurdering, hvad enten det drejer sig om en komponent eller et anlæg. Korrekt dokumentation er en yderst vigtig faktor, da mangelfuld dokumentation eller manglende konsistens mellem dokumentation og komponent eller anlæg f.eks.  kan komme til at koste investoren dyrt.