Tryk og masse

Kenn  Øholm

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 34 98.

Tryklaboratoriet

Tryk og masse

Pålidelige trykmålinger er ofte nødvendige, som led i kvalitetsstyringen, for at dokumentere opfyldelsen af sikkerhedskrav og funktion af produktet.

I lægemiddel- og procesindustrien kan det være af stor betydning, at en proces sker ved et bestemt tryk.

For at sikre, at målingerne kan udføres med tilstrækkelig nøjagtighed og for at kunne dokumentere målingernes pålidelighed, må måleudstyret kalibreres jævnligt ved sammenligning med en referencestandard med en vis usikkerhed.

Tryklaboratoriet tilbyder kalibrering af instrumenter til måling af tryk i området op til 200 bar gastryk og 1000 bar med olie som trykmedium.

Differentielle tryktransducere kan kalibreres i området op til 200 bar differenstryk ved et samlet tryk på maks. 200 bar. Desuden tilbyder vi kalibrering af vægte i området 1 mg til 20 kg.

Som trykstandarder bruger laboratoriet dødvægts testere, der kan spores til internationalt anerkendte metrologiske institutter. Til kalibrering af lodder bruger vi state-of-the-art komparator vægte og reference lodder, der kan spores til internationale standarder.

Vi udfører også rådgivningsopgaver, tilbyder forskellige virksomhedstilrettede kurser, og er en værdifuld partner i udviklingsprojekter. Vi tilbyder måleteknisk rådgivning fx om beregning af måleusikkerhed.

Vi inviterer regelmæssigt industri og laboratorier til at deltage i akkrediterede præstationsprøvning - se her for mere information.