Nordisk netværk for miljørigtig brug af beton - Resultater

Lars Nyholm Thrane

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 22 15.

Nordisk netværk for miljørigtig brug af beton - Resultater

Et af resultaterne fra netværket var enighed om en definition på begrebet "miljørigtig" betonkonstruktion som vist nedenfor.

Definition på en miljørigtig betonkonstruktion
En miljørigtig betonkonstruktion er en betonkonstruktion, der opfylder kriterier for bæredygtig udvikling ved at være designet, opført, renoveret, anvendt og genbrugt på en ressource-effektiv måde, set udfra en livscyklusbetragtning. Dette skal opnås ved at udnytte de af betonens egenskaber, der er til gavn for miljøet, f.eks. den høje styrke, den gode holdbarhed og den høje termiske kapacitet. Betonkonstruktionen skal være designet og produceret på en måde, så den er skræddersyet til anvendelsen, dvs. til den specificerede levetid, lastpåvirkning, påvirkning fra vejr og vind, vedligeholdsstrategi, opvarmningsbehov osv. "Den rigtige beton til den rigtige anvendelse".

For at være miljørigtig skal en betonkonstruktions miljøpåvirkninger, set i hele livscyklus, være reduceret til et minimum. Kravene til betonen og dens delmaterialer er som følger:

  • Sand og sten skal være udvundet på en miljørigtig måde.
  • Cementen skal være produceret med moderne produktionsudstyr, ved brug af genvundne materialer og med alternative energiressourcer.
  • Betonen skal være produceret på betonfabrikker, hvor miljøpåvirkningerne minimeres, f.eks. ved at genanvende egne restprodukter som betonslam og stenmel.
  • Betonen skal have et optimalt klinkerindhold set i forhold til specificeret styrke og holdbarhed.
  • Der må ikke introduceres miljøproblemer som f.eks. udvaskning af tungmetaller m.m.

Alt afhængig af anvendelsen og tilgængeligheden af materialer kan andre måder at fremme miljørigtigheden for en betonkonstruktion være at:

  • Anvende restprodukter som f.eks. mikrosilica, flyveaske, slagge m.m.
  • Udnytte den gode holdbarhed til at øge levetiden
  • Udnytte styrken til at minimere den totale mængde beton.
  • Udnytte den termiske kapacitet til at reducere det nødvendige energiforbrug til opvarmning eller køling, og til at sikre et godt indeklima.