Natursten i det danske Byggeri - Anvisninger

Claes  Christiansen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 19 01.

Natursten i det danske Byggeri - Anvisninger

Nedenfor er givet en kort beskrivelse af de enkelte anvisninger.

Anvisning nr. 1 – Natursten, geologi og egenskaber:

 

Natursten er et bjergartsprodukt udvundet af den yderste del af jordens skorpe, og stenens geologiske oprindelse spiller en stor rolle for stenens karakteristika og egenskaber. Disse egenskaber er i høj grad bestemmende for materialets byggemæssige kvaliteter. I dette hæfte får læseren en grundlæggende introduktion til de forskellige typer naturstens geologiske oprindelse og hvad dette betyder for materialets tekniske egenskaber. Der fokuseres på at give læseren en grundlæggende forståelse for de materialemæssige parametre, der karakteriserer naturstenen og definerer dens anvendelighed til en given anvendelse.

Anvisning nr. 2 – Natursten og lovkrav:

 

I Danmark gælder det generelt for byggematerialer og således også for natursten, at man ikke ukritisk kan anvende dem i et bygningsværk. Dels findes der lovgivningsmæssige krav, og dels bør det altid sikres, at materialerne er af en passende kvalitet til formålet. Desuden skal natursten som alle andre byggematerialer CE-mærkes. Dette hæfte giver en let læselig indføring i de gældende regler for CE-mærkning og den lovmæssige sammenhæng, samt giver brugeren mulighed for at finde sin rolle i forhold til at sikre, at de gældende regler er opfyldt.

Anvisning nr. 3 – Valg af natursten:

 

I dette hæfte angives en række råd og anbefalinger for udvælgelse af natursten til henholdsvis facader, udendørs belægninger og gulve. Anvisningerne tager delvist udgangspunkt i de europæiske produktstandarders deklarationskrav, som også ligger til grund for CE-mærket.

Specifikationskravene i disse produktstandarder er i mange sammenhænge utilstrækkelige til at afklare, om en given natursten kan modstå de miljømæssige og mekaniske påvirkninger som den vil blive udsat for i den påtænkte anvendelse. Denne anvisning giver anbefalinger for udfaldskriterier, prøvningsomfang og generelle retningslinjer for de forskellige bjergarters anvendelighed og giver dermed læseren et bedre grundlag at vælge en natursten, der er anvendelig til det påtænkte formål.

Anvisning nr. 4 – Natursten og dimensionering af facader:

 

Plader af natursten, der fastgøres på en facade, giver nogle helt specielle ingeniørmæssige og håndværksmæssige udfordringer. Facader udsættes for betragtelige vejrbetingede belastninger, og af sikkerhedsmæssige årsager er vigtigheden af facadepladernes styrke, design og den måde de er fastgjort på altoverskyggende. Det er kun i få tilfælde tilstrækkeligt blot at følge den sædvanlige håndværksmæssige tradition. Denne anvisning tager alle nødvendige forhold i betragtning for en sikker dimensionering af facadeplader i natursten.

Anvisning nr. 5 – Natursten og dimensionering af gulve og belægninger udgået

Anvisning nr. 6 – Natursten – drift og vedligehold

 

En forudsætning for, at man kan opretholde det æstetiske udseende samt en lang levetid af en stenoverflade er, at denne vedligeholdes på korrekt vis i et tilstrækkeligt omfang. Natursten er et meget forskelligartet materiale og forskellige stentyper kan derfor kræve helt forskellige vedligeholdsprocedurer. Denne anvisning omhandler rengøring, drift og vedligehold af naturstensoverflader med hovedvægten lagt på indendørs naturstensgulve.

Anvisning nr. 7 – Graffiti på naturstensoverflader:

 

Denne anvisning beskriver, hvordan man undgår at beskadige naturstensoverflader i forbindelse med afrensning af graffiti, samt hvordan man kan lette fremtidig afrensning ved en særlig form for overfladebehandling – en anti-graffiti behandling. Særlige forhold gør sig gældende, når underlaget for graffiti og evt. anti-graffiti behandling vedrører naturstensoverflader, fordi natursten dækker over et vidt spektrum af bjergarter, alt fra bløde, porøse og permeable overflader med lav kemisk resistans til hårde, tætte overflader med stor kemisk resistans.