Nye krav om reduktion af drivhusgasser fra byggeriet indføres i Bygningsreglementet fra januar 2023

Iben  Østergaard

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 23 94.

Nye krav om reduktion af drivhusgasser fra byggeriet indføres i Bygningsreglementet fra januar 2023

I 2023 indføres der nye krav om reduktion af drivhusgasser fra byggeriet i Bygningsreglementet.

Kravene kommer, fordi der udledes langt mere drivhusgas fra produktion af nye bygninger, end der på 50 år udledes fra opvarmning og anden drift af bygningerne.

Fra 1. januar 2023 er det derfor ikke længere udelukkende energiforbrug, og dermed CO2 -udledning fra benyttelsen af bygningen, der skal overholde bestemte krav i Bygningsreglementet.

Fremover stilles der også krav til begrænsning af de drivhusgasser, der stammer fra produktion af byggematerialer og fjernelsen af bygningen ved endt levetid.

De nye krav betyder, at klimapåvirkninger fra nybyggeri skal dokumenteres, før der kan opnås ibrugtagningstilladelse.

Dvs. der skal udføres en livscyklusvurdering for udledning af drivhusgasser omregnet til CO2-ækvivalenter (CO2-eq). 

Livscyklusvurdering for grønne aktiviteter
De grønne aktiviteter skal dokumenteres i livscyklusvurderingen fra 1. januar 2023. Kilde: Videncenter om Bygningers Klimapåvirkninger.

Beregningen omfatter udledningen fra udvinding og transport af materialer til produktionssted og fremstilling af byggematerialer, udledning fra materialer til evt. udskiftning i levetiden, udledning fra energiforbrug til opvarmning/drift og udledning fra nedrivning og transport af affald/byggematerialer efter endt levetid.

Bygninger, som skal opfylde BR18 energirammen, dvs. bygninger, der opvarmes til over 5 grader, skal fra 1. januar 2023 dokumentere CO2-eq-udledningen for disse udvalgte områder.

For bygninger over 1.000 kvadratmeter er der en øvre grænseværdi 12 kg CO2-eq pr. m2 pr. år – regnet ud fra den forudsætning, at bygningen bruges i 50 år.

Som byggeriet er nu, vil næsten alt byggeri kunne overholde dette krav uden at foretage ændringer af valg af materiale, transportafstand eller andet.

Men i løbet af de næste 6 år, er det planen, at kravene skal skærpes trinvis til hhv. 10,5, 9 og 7,5 kg CO2-eq pr. m2 pr. år og dermed skal 9/10 af byggeriet optimeres, for at overholde klimakravet i 2029.

Det er med livscyklusvurderingen kun et enkelt af de 9 krav i den frivillige bæredygtighedsklasse, der indføres i Bygningsreglementet fra 2023 – og kun en del af kravene i en hel livscyklusvurdering. Således indgår fx ”Byggeproces” ikke i vurderingen.

Det er Bygherren, der skal sikre, at dokumentationen foreligger ved færdigmelding af byggeriet – typisk vil det være i form af en livscyklusvurdering udført af en rådgiver i programmet www.lcabyg.dk fra Build – med input fra entreprenør/håndværker om faktisk materialeforbrug m.m.

Om forfatteren:
Iben Østergaard har sin dagligdag i Teknologisk Instituts Center for Energieffektivisering og Ventilation, er tilknyttet Videncenter for Energibesparelser i Bygninger og underviser i energi- og ressourceoptimering på bl.a.
Energivejlederuddannelsen og kurset De nye krav i bygningsreglementet BR18.