NYHED: Teknologisk Institut tilbyder test af store varmepumper og chillere on-site

Rasmus  Borup

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 21 91.

Fem kompressorer

NYHED: Teknologisk Institut tilbyder test af store varmepumper og chillere on-site

Store varmepumper og chillere anvendes ofte i installationer med mange årlige driftstimer. Derfor giver det anledning til potentielt store besparelser at indkøbe den mest energieffektive unit eller at optimere et eksisterende anlæg. De færreste af disse anlæg bliver i dag testet inden idriftsættelse, og dermed forpasses muligheden for at identificere mulige optimeringer. Og som kunde får man heller ikke vished for, at man har fået, hvad man reelt har betalt for.

Derfor tilbyder Teknologisk Institut nu slutbrugere af større varmepumper og af chillere til proceskøling og aircondition at teste deres units on-site.

Hvis du er producent af varmepumper eller chillere, så læs mere her

Test on-site
Vi har udviklet et nyt målekoncept, hvor vi ved hjælp af flowmåling med ultralyd og effektmåling med tangamperemeter vurderer unittens overordnede performance samt eventuelle skjulte optimeringspotentialer. Det gør vi uden indgreb i installationen, hvilket vil sige, at der under installation af testudstyr ikke opstår nedetid for unitten, og processen, hvori unitten indgår, kan fortsætte.

Testens indhold
Varmepumper og chillere i denne kategori er termodynamisk identiske og har (oftest) væske på både kold og varm side. Derfor vil testens indhold bestå af de samme elementer for varmepumper som for chillere.

I disse år etableres flere store varmepumpeinstallationer i samspil med fjernvarmesystemer, og her er der typisk et termisk lager tilknyttet. Det har vi også mulighed for at teste med henblik på at afdække, om varmepumpe og lager interagerer energieffektivt.

Efter installation af måleudstyr og endt måleperiode vil målingerne blive afrapporteret.

Du som kunde vil modtage værdifulde input omkring:

  • Anlæggets performance – herunder en vurdering af, om det lever op til hvad producenten har angivet.
  • Optimeringspotentialer.
  • Andre problemstillinger i anlægget.

Ovenstående testindhold er kun et eksempel. Før enhver test afstemmer vi sammen testindholdet grundigt, således at du får de input, du ønsker.

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra Køle og Varmepumpeteknik her

På Teknologisk Institut – Køle- og Varmepumpeteknik – har vi stor teoretisk og praktisk viden om varmepumper og køleanlæg samt om måling på disse installationer. Vi har de fornødne teoretiske kompetencer til at udvikle de matematiske modeller af chillere og varmepumper, som skal anvendes til at bestemme varme-/kuldeproduktion samt energieffektivitet for disse typer af energianlæg.