Nyt koncept skal kickstarte energirenovering af murede facader

Arash  Ehtesham

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 13 96.

Nyt koncept skal kickstarte energirenovering af murede facader

Nyt koncept skal kickstarte energirenovering af murede facader

3 min.

Energirenovering af murede facader er stadig udfordret af mangel på gode løsninger, som bevarer bygningens oprindelige udseende og æstetik. Teknologisk Institut har udviklet en løsning, som både bevarer den murede facade, isolerer optimalt og ikke kræver, at beboerne fraflytter bygningen mens renoveringen er i gang.

Den helt store udfordring for energirenovering af murede facader er isoleringen og at bevare det murede ydre. Ifølge specialist i murværk, Arash Ehtesham fra Teknologisk Institut, har man nu en god løsning til energirenovering af murede facader og særligt murede etageejendomme, som er opført ca. fra 1930-1980.

Konceptet går ud på at nedrive den eksisterende formur og opføre en slankere, som giver plads til mere isolering uden at øge murens samlede tykkelse. Den nye isolering udføres med højeffektive isoleringsmaterialer, som øger facadens isoleringsevne og samtidig bevares facadens robusthed og arkitektoniske kvaliteter.

Fordelen ved at opføre en slank formur og bruge nye isoleringstyper er, at man kan opnå en markant bedre isoleringsevne stort set uden at gøre den originale mur tykkere. Samtidigt opnår man en styrkemæssig forbedring af den gamle mur, og man får fjernet kuldebroerne ved vinduer og døre. Bygningen får en helt ny teglfacade, som giver bygningen en øget salgsværdi samtidigt med, at man kraftigt reducerer omkostningerne til opvarmning.

På trods af årtiers indsats for at energirenovere bygningsmassen, er der stadig et stort efterslæb, når det gælder effektiv energirenovering af murede facader. Nogle steder er der foretaget efterisolering med beklædning af lette materialer, som i dag fremstår slidt og som ofte må laves om efter få år. Både æstetisk og holdbarhedsmæssigt er den eksisterende teknologi utilfredsstillende for målgruppen af bygninger, og det er formentligt medvirkende til, at der er opstået et efterslæb for renovering” siger Arash Ehtesham.
 


State-of-the-Art løsning og minimal gene for bygningens beboere

Teknologisk Institut har med støtte fra Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) arbejdet på at udvikle, demonstrere og dokumentere et nyt statisk bærende isoleringsprincip til bæredygtig energirenovering af murede facader i både murede parcelhuse og etageejendomme. Målgruppen for projektet er de særligt udfordrede bygninger fra 1930-1980. Det særlige ved projektet består i at udvikle et koncept, som samler state-of-the-art inden for murede facader og supplerer med nye tekniske løsninger. Konceptet er færdigudviklet og dokumenteret til parcelhuse og afprøvet i et demoprojekt på et hus i Thy.

Udover det tekniske fokus i løsningen, har Teknologisk Institut et ønske om, at løsningen bliver udviklet så hele renoveringen foregår fra den udvendige side og dermed er til mindst mulig gene for beboerne. På den måde vil genhusning ikke være nødvendig, hvilket vil lette renoveringen en hel del for bygningens beboere. Det skal desuden være muligt samtidig at optimere facadens vinduer og eventuelle lette bygningsdele undervejs i renoveringen af facaden.

Med det her koncept kan vi sikre, at etageejendomme opnår en arkitektonisk attraktiv, robust og holdbar muret facade. Der er endda mulighed for at vælge nye typer og farver af tegl inden for hele den rige palet der er på markedet i dag. Tegl og murværk er det klassiske bymiljø i Danmark og store boligkvarterer er hidtil ladt urørte af hensyn til de unikke facader. Dette koncept muliggør en respektfuld energirenovering med tegl”, slutter Arash Ehtesham.

Konceptet er bl.a. afprøvet med stor succes i et demoprojekt for Rødovre Boligselskab på Birkemosevej 32. Teknologisk Institut har udarbejdet en projekteringsvejledning samt et beregningseksempel for de rådgivende ingeniører, som er tilgængeligt på mur-tag.dk.

Fakta om projektet

  • Den yderste ½ mursten, ca. 110 mm, fjernes og erstattes af en ny slank teglmur på 78 mm.
  • De nyeste mest effektive isoleringstyper anvendes for at opnå lav U-værdi uden at øge murens tykkelse mærkbart (evt. gammel isolering fjernes).
  • Kuldebroer i form af ud- og sammenmuringer fjernes, idet nye teknikker til at opnå bøjningsstyrke anvendes, herunder EPS-søjler.
  • Præfabrikerede slanke false bevarer den murede fals uden kuldebro.
  • En moderat øgning af facadetykkelse på ca. 50 mm muliggør kuldebro isolering af sokler.
  • Et væsentligt krav til valg af isoleringstypen er muligheden for at optage differensbevægelser i isoleringen.
  • Giver en forretningsmulighed for landets entreprenører i nedgangstider, hvor de skal leve af renovering, og styrker deres kvalitetsniveau ved samarbejdet med byggematerialeproducenter.
  • Bevarer den danske byggetradition med tegl.
  • Giver mulighed for nye eksportmarkeder for producenter af materialer og elementer, såvel som for udførende og arkitekter.

Vil du vide mere?

Teknologisk Institut udbyder en række spændende kurser inden for emnet:

Kilde: Arah Ehtesham, ansat ved Teknologisk Institut og specialist i murværk