På sporet af den skjulte skimmel

Sofie Marie Kristensen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 28 37.

Skjult skimmel under gulvet

På sporet af den skjulte skimmel

Kildesøgning er essentielt, når det handler om at fastslå tilstedeværelse af skimmel­svamp i bygninger. Luft- og støvmålinger alene er ikke nok. Det fastslår Carsten Johansen, teamleder i Center for Indeklima og Bygningsundersøgelser, på Teknologisk Institut.

Af Christine Larsen, Teknologisk Institut

Mange boligejere oplever helbredsproblemer, som fx træthed, luftvejsproblemer, øjenkløe eller hudproblemer. Hvis der ikke er synlige tegn på skimmelsvamp i boligen, er det nærliggende at tænke, at der er noget andet galt. Men det kan sagtens være skimmelsvamp, der er på spil – også selvom der ikke er noget at se i boligen.

”Selvom der ikke er noget at måle i luft eller støv, kan der være omfattende vækst af skimmelsvampe skjult i lukkede konstruktioner, og det er vigtigt, at folk ved dette og ikke bare affinder sig med, at målingen ikke viste noget. De helbredsmæssige problemer kan være ganske reelle, selvom der ikke umiddelbart er noget at se eller måle i huset”, forklarer Carsten Johansen.

Stadig mangel på viden
Selvom forskerne lærer mere og mere om skimmelsvamp og de gener og konsekvenser svampen har for mennesker, når den vokser i vores bygninger, så er der stadig nogle ”missing links”, som forskerne ikke kender.

”Der er stadig meget usikkerhed og mange centrale områder, hvor vi mangler videnskabelig dokumentation og det betyder også, at evidensbaseret viden får en meget stor plads i det her,” fastslår Carsten Johansen.

De senere års forskning giver en bedre forståelse af, hvad det er, der påvirker folk, og hvad de bliver syge af i en fugtskadet bygning. Og det understreger vigtigheden af at finde kilden til den skimmelvækst, der forårsager de helbredsmæssige problemer.

Lav nogle flere huller
At svampesporene ikke kan måles i luft og støv, kan der være flere grunde til. Svampene frigiver kun sporer periodevist og det er forskellige trykvariationer i huset, som blandt andet bestemmer, om sporerne kommer ud i luft og støv eller bliver inde i konstruktionen. Det betyder, at man sagtens kan have et hus uden synlige tegn på skimmelsvamp, og hvor almindelige prøver ikke viser noget særligt, men hvor beboerne alligevel har helbredsproblemer. ”Og så må man altså i gang med at bore nogle huller”, siger Carsten Johansen.

For det er vigtigt at gennemføre en kildesøgning og finde årsagen til indeklima­problemer og helbredsproblemer, selvom der ikke umiddelbart er noget at måle.

Skimmel skjult i loftet

Carsten Johansen har ikke noget særligt ønske om at lave huller i folks huse, men da årsagen til helbredsproblemerne oftest findes i en skjult konstruktion og derfor kun kan findes ved at åbne konstruktionerne og lokalisere kilden, kan det være nødvendigt at lave huller.

”Vi kan ikke altid finde kilden ved at bruge ikke-destruktive undersøgelser - altså luft og støvmåling, som man gør i en traditionel indeklimaundersøgelse,” siger Carsten Johansen, som til gengæld understreger, at hullerne ikke bare laves på må og få.

”Hullerne laves på baggrund af fugtmålinger og en dybdegående samtale med husets beboere, hvor husets historik, beboernes sygdomshistorie mv. gennemgås grundigt,” fortæller Carsten Johansen. ”På den måde ved jeg som regel, hvor jeg skal lede efter skimmelvæksten, allerede inden jeg kommer ind i huset.”

Alle kan blive ramt
Fugtskader og skimmelsvamp kan ramme alle bygninger. De kan opstå på baggrund af konstruktionsmæssige forhold, men også i forbindelse med renoveringsprojekter, hvor man ændrer de fysiske betingelser og dermed forårsager fugtproblemer, der kan give grobund for skimmelsvampen. En anden typisk årsag er vandskader – og de opstår alle steder uanset om bygningen er ny eller gammel.

”Det er alle slags mennesker, der kan blive påvirket af fugtskader og skimmelvækst. Der er tusindvis af sager og det rammer et tværsnit af befolkningen, fra fru Jensens toværelses til strandvejsvillaen og alt ind i mellem,” fortæller Carsten Johansen og tilføjer.

”Det kan godt være, at det ikke er alle mennesker, som får helbredsproblemer af at bo i et hus med fugtskader, men det er helt sikkert, at skimmelsvamp ikke er noget, vi skal bo med i vores huse. De skal ud i naturen, hvor de hører til – nårh ja, og så må de da også gerne være i min ost”, siger Carsten Johansen med et skævt smil.

Professionel renoveringsplan
Er skaden sket, er Carsten Johansen ikke i tvivl om vigtigheden af at få gjort noget ved problemet, finde kilden og få igangsat en renoveringsplan.

”Når vi har været ude ved kunder og registreret, at der er et skimmelproblem, laver vi en skadesudredning, som omfatter en kortlægning af problemet, en årsagsforklaring og en renoveringsanvisning, der kan videregives til de udførende, så de kan komme i gang med renoveringen, og huset og beboerne igen kan blive sunde og raske”, siger Carsten Johansen og understreger vigtigheden af at hyre specialister til at udføre renoveringsarbejdet.

”Vi anbefaler altid, at man bruger specialister til renoveringsopgaven, for at sikre, at skimmelsvampen ikke spreder sig,” siger Carsten Johansen og afslutter:

”Når man renoverer, er det vigtigt at lave undertryk i renoveringsområdet, så der ikke sker spredning af skimmelmateriale til resten af bygningen. Det er også uhyre vigtigt at sikre de folk, der arbejder med opgaven med de rette værnemidler og det ved man sker, hvis man bruger specialister til at gøre huset sundt igen.”