Skimmelsvampe og trænedbrydende svampe

Sofie Marie Kristensen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 28 37.

Skimmelsvampe

Skimmelsvampe og trænedbrydende svampe

Skimmelsvamp

En grundig og uvildig kortlægning af et skimmelangrebs omfang i en bygning kræver både en byggeteknisk og mikrobiologisk viden – og den har vi. Vi tager de nødvendige prøver, som vi analyserer i vores laboratorium. Dette giver os mulighed for at foretage den rette fortolkning af skadens omfang og natur, hvorved vi har de rette forudsætninger for at kunne danne fagligt korrekte og uvildige konklusioner.
I forbindelse med vores rådgivning giver vi anbefalinger til, hvorledes der kan foretages en optimal renovering af skaden forårsaget af skimmel. 

Hvad kan Teknologisk Institut hjælpe dig med?

  • Kortlægning og afhjælpning af fugt- og skimmelskader
  • Kortlægning og rådgivning om afhjælpning af angreb fra insekter og trænedbrydende svampe
  • Laboratorieanalyser af indsendte materialeprøver
  • Rådgivning i forbindelse med konstruktionsopbygning og materialevalg
  • Forebyggelse af fugt- og skimmelskader ved nybyggeri og renoveringer
  • Afholdelse af generelle og firmatilpassede kurser
  • Gennemførelse af forsknings- og udviklingsprojekter

Teknologisk Institut ønsker at betjene vore kunder bedst muligt. Fugt- og indeklimakonsulenterne opererer i hele landet og har derfor oprettet følgende telefonnummer og e-mailadresser, hvor du kan henvende dig med din forespørgsel om en evt. bygningsundersøgelse.

Telefonisk henvendelse:
72 20 20 96 ved undersøgelser øst for Storebælt
72 20 10 96 ved undersøgelser vest for Storebælt

Henvendelse pr. e-mail:
Øst for Storebælt:
skimmelkonsulenterne-sjaelland@teknologisk.dk

Vest for Storebælt:
skimmelkonsulenterne-fynogjylland@teknologisk.dk

Herudover kan det oplyses, at en bygningsundersøgelse typisk koster fra kr. 13.000,- til kr. 16.000,- ekskl. moms for en lejlighed og fra kr. 16.000,- til kr. 24.000,- ekskl. moms for et parcelhus. En sådan konsultation indebærer, at en af vore konsulenter besigtiger boligen med henblik på at foretage en byggeteknisk gennemgang efter aftale med bl.a. fugtmålinger og prøvetagning af skimmelvækst, trænedbrydende svampe m.m., bestemmelse af skadesomfang og skriftlig rapportering med forslag til udbedring af skaderne.

Hvis man blot ønsker at indsende en prøve til påvisning af eventuel skimmelsvamp samt artsbestemmelse, henviser vi til Svampelaboratoriet.

Case