Skimmelsvampeanalyse

Ulf Thrane

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 14 89.

Skimmelsvampeanalyse

Skimmelsvampeanalyse

Svampelaboratoriet betjener rådgiv­ere, kommuner, boligselskaber, hospitaler og læger og private med rådgiv­ning og analyser ved mistanke om angreb af skimmelsvampe.
Vurderingen foretages på baggrund af mere end 30 års erfaring med skimmelsvampe i forskellige miljø­er. Der udarbejdes altid en rap­port, der indeholder analyse­svar, fortolk­ning af resultaterne evt. sammen­holdt med byggetekniske data, samt forslag til udbedring. 

Hvad kan Teknologisk Institut hjælpe dig med?

 • Påvisning og identifikation af skimmelsvampe fra indsendte materialeprøver ved dyrkning (Privatkunder)
 • Påvisning og identifikation af skimmelsvampe fra dyrkningsplader, der i forvejen er rekvireret fra laboratoriet (Erhvervskunder)
 • MycoMetertest til bestemmelse af svampebiomasse (Erhvervskunder)
 • Luftanalyser for detektion af skimmelsvampesporer (Erhvervskunder)                                                     
 • Vurdering af resultater
 • Rådgivning
 • Mikroskopisk undersøgelse for påvisning af skimmelsvampe

Skimmelbilled

Metoder/Standard
Dyrkning: Påvisning og identifikation ved mikroskopi af skimmelsvampe fra materialer eller fra dyrkningsplader, der i forvejen er rekvireret fra laboratoriet.

MycoMetertest anvendes til at bestemme mængden af svamp, der er til stede på et givet materiale. Metoden er baseret på detektion og kvantifikation af et enzym, som findes i både mycelium og sporer hos alle skimmelsvampe. Svampelaboratoriet er certificeret til at udføre disse tests.

Kursus
Svampelaboratoriet tilbyder at afholde kurser om skimmelsvampe. Kurset kan være af generel karakter og indeholde:

 • Skimmelsvampenes optræden i naturen
 • Deres biologi
 • Optræden i fugtskadede bygninger, samt helbredsproblemer
 • Forekomst i arbejdsmiljøer

Kurset kan også sammensættes efter den enkelte gruppes behov. Teorien vil blive suppleret med praktisk laboratoriearbejde.

Kurset henvender sig til faggrupper, der i deres daglige arbejde har brug for viden om skimmelsvampe, eller som er direkte involveret i fugt- og skimmelsvampeproblemer. Det kan være arkitekter, håndværkere, forsikringsselskaber og fra sundhedssektoren f. eks. sundhedsplejersker, der dagligt kommer i private hjem.