Skimmelsvampes biologi

Ulf  Thrane

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 14 89.

Skimmelsvampes biologi

Skimmelsvampe findes overalt i naturen hvor de bl.a. nedbryder organisk materiale, f.eks. plantedele, til uorganiske forbindelser, der kan udnyttes af planterne.

Tidligere blev skimmelsvampene regnet for at være planter, men i lighed med dyr ( fauna ) og planter (flora) har skimmelsvampene nu fået deres eget rige: Funga. Skimmelsvampe som gruppe er i stand til at nedbryde langt de fleste stoffer, der forekommer i naturen.

Skimmelsvampene danner store mængder af sporer eller sprednings­enheder, der kan sammenlignes med planters frø. Disse er overlevel­ses­dygtige i naturen, idet de er resistente mod udtørring, og kan trans­porteres over store afstande primært via luften. Klik her for at se et eksempel på en svamps livscyklus.

 

Skimmelvækst på tomat.
Foto: Suzanne Gravesen, By og BygSkimmelsvampe kendes også fra andre sammen­hænge, f.eks. som grøn­ne plamager på rugbrød og grønsager, der har stået for længe eller fugtplagede bygninger.

Skimmelsvampene kan komme ind i boliger og institutioner enten via luften gennem døre, vinduer og sprækker eller via folks fodtøj.

Er der fugt i konstruktionerne kan skimmelsvampe ses som grønne, brune, hvide eller sorte plamager på gulve,vægge eller vinduesrammer.