Skybrud kan give skimmelsvamp

Sofie Marie Kristensen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 28 37.

Regnvejr

Skybrud kan give skimmelsvamp

Skybrud kan medføre massive opfugtninger i beboede som ubeboede kældre.

Det uoverskuelige antal af skader kombineret med det faktum, at skybruddet fandt sted i den travleste ferieperiode gør, at mange bygningsejere ikke får foretaget de fornødne skadesbegrænsende tiltag. Herved øges risikoen for angreb af skimmel betydeligt.

Usynlighed og uvidenhed
På Teknologisk Institut kender vi til en række udfordringer med vandskader i kældre og det er en kendt fejlslutning - og meget nærliggende - at tro, at når vandet først er væk, og kælderen fremstår pæn, og uden lugtgener, så er alt godt! Det er bare ikke altid tilfældet. Ofte er der trængt fugt ind bag beklædningsplader, op bag tapeter, ind mellem gipsplader eller ned under gulvbelægninger, og her har affugtning samt ventilation af rumluft kun en yderst begrænset effekt.

De fleste og mest massive problemer med vækst af skimmel efter vandskader opstår 2-4 uger efter opfugtningen, hvor skimmelsvampene har haft optimale fugtbetingelser, og dermed vækstforhold i det skjulte.

Skybrud og skimmelsvamp

Opdag den skjulte skimmel
Et skjult skimmelangreb bliver ofte først opdaget, når der konstateres kraftig tung lugt i kælderen – lugte der ofte betegnes som ”sommerhuslugt” og ”fugtlugt”, men som også kan være en kvalmende sødlig lugt.

En anden og mere alvorlig indikator på skjult skimmelvækst kan være helbredsgener. Gener opstår som regel efter nogen tid med påvirkning, men kan også være akutte gener. Typiske gener er slimhindeirritation, vejrtrækningsproblemer, hovedpine og koncentrationsbesvær og derfor er det vigtigt at være opmærksom på både lugten og generne, og ikke kun i kælderen, men i bygningen generelt. Et kraftigt angreb af skimmel i en kælderetage kan medvirke til negativ påvirkning af indeklimaet i den overliggende stueetage. I ældre ejendomme med etagedæk i træbjælkelag kan op til 50 % af rumluften i stueetagen stamme fra kælderetagen.

Udbedring og forebyggelse
Ved vandskade i en kælder gælder det først og fremmest om at få fjernet inventar og at få ledt vandet ud af bygningen. Herefter bør opfugtede organiske materialer bortskaffes, området affugtes eller som et minimum ventileres kraftigt. Ved mistanke om opfugtning med kloakvand, bør der tages yderligere forholdsregler under udbedringsarbejdet. Der bør anvendes handsker, støvler samt efterfølgende foretages desinficering af de berørte områder.

For at hindre skjult vækst af skimmel bør alle opfugtede organiske materialer bortskaffes hurtigst muligt efter vandskaden er konstateret. Gipsplader der har været opfugtede bør skæres, hvor materialet har været i berøring med vand samt yderligere 0,2-0,3 m. Konstruktioner der indeholder isolering bør ligeledes demonteres og bortskaffes, hvor isoleringen har været våd. Væv, filt, linoleum, parket og lignende materialer bør ligeledes fjernes.

Mange har været på ferie, og har først opdaget skaderne for sent. Det ekstreme vejr har været årsag til, at der er manglende kapacitet hos håndværkere, forsikringsselskaber, og affugtningsfirmaer, hvorfor sagerne er trukket i langdrag. I sådanne tilfælde bør sagerne overdrages til eksperter, så alt inficeret materiale fjernes i nødvendigt og tilstrækkeligt omfang, spredning af sporemateriale begrænses mest muligt, og alle materialer opnår acceptable fugtniveauer inden genopbygning, så alle risici for kommende vækst elimineres.

Vandskade er ikke ensbetydende med skimmelvækst, men der er stor risiko for skjult vækst, hvis vandskader ikke håndteres hurtigt og korrekt. Endvidere kan man forebygge vækst af skimmel som følge af vandskader, ved at anvende egnede materialer, samt tage forholdsregler i forbindelse med kælderens anvendelse.

Kontaktinformation:

Skimmelkonsulenterne - Sjælland
Telefon: +45 72 20 20 96
skimmelkonsulenterne-sjaelland@teknologisk.dk

Skimmelkonsulenterne - Fyn og Jylland
Telefon: +45 72 20 10 96
skimmelkonsulenterne-fynogjylland@teknologisk.dk

Se hvad Teknologisk Instituts specialister inden for skimmelområdet kan hjælpe med